Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 30 sa tri frakcije agregata, AD “BOKSIT” Milići, 2011.

Hemijska analiza kamena, “INGRAM“ d.d. Srebrenik, 2011.

Ispitivanje hemijskih i fizičko-mehaničkih karakteristika kamena, “ALMY” d.o.o. Zenica, "ROLLING" d.o.o. Sarajevo, 2011.

Ispitivanje frakcionisanog agregata za beton i asfalt: D.O.O. "PLOSKO" Osjećani, Doboj, GTD "TEHNA" d.o.o. Gračanica, “PROTON” d.o.o. Žepće, “GMT KONSTRUKCIJE” d.o.o. Gračanica, 2011.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20; MB 30 i MB 40 sa četiri frakcije agregata i MB 30 sa tri frakcije agregata, AD “BOKSIT” Milići, 2011.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 20; MB 30 i MB 40 sa četiri frakcije, betona MB 30 i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije agregata, “ALMY” d.o.o. Zenica, 2011.
Ispitivanje komponenti za beton i proačun recepture za spravljanje betona MB 30, MB 40, MB 50, MB 55 i MB 60 sa tri frakcije agregata i betona MB 30, MB 50 i MB 55 sa četiri frakcije agregata, “G.M.T. KONSTRUKCIJE” d.o.o. Gračanica, 2010.
Ispitivanje komponenti za beton i kontrolno ispitivanje korištene recepture za spravljanje betona MB 60 sa tri frakcije agregata, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2010.
Ispitivanje hemijskih i fizičko-mehaničkih karakteristika kamena, “GIPROM” d.o.o. Tuzla, “Inspekt RGH” d.o.o Sarajevo, “PROTON” Žepče, 2010.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20; MB 25 i MB 30 sa četiri frakcije agregata, AD “BOKSIT” Milići, 2010.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 30 i MB 40 sa četiri frakcije agregata, “ALMY” d.o.o. Zenica, 2010.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa tri frakcije agregata, “ALMY” d.o.o. Zenica, 2010.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 30 sa četiri frakcije agregata, “ALMY” d.o.o. Zenica, 2010.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 40 sa četiri frakcije agregata, “DIJAMANT” d.o.o. Doboj, 2010.
Ispitivanje frakcionisanog agregata za beton i asfalt: D.O.O. "PLOSKO" Osječani, Doboj, DOO "DIJAMANT" Doboj, AD "BIJELJINA PUT" Bijeljina, «ALMY» d.o.o. Zenica, GTD "TEHNA" d.o.o. Gračanica, “DIJAMANT” d.o.o. Velika Bukovica, “G.M.T. KONSTRUKCIJE” d.o.o. Gračanica, "MD-PERIć COMPANY" d.o.o. Bijeljina, “PROTON” d.o.o. Žepče, "PETRIć" d.o.o. Vršani, Bijeljina, “INGRAM” d.d. Srebrenik, 2010.

Ispitivanje separisanog prirodnog kamenog agregata iz nalazišta “Diva” Grabovica za sa ocjenom podobnosti za upotrebu pri proizvodnji betona i asfalta, "PROMINVEST" d.o.o. Konjic, 2010.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa četiri frakcije i MB 30 sa tri frakcije agregata, “AUTOKOMERC” AD Doboj, 2009.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa tri i četiri frakcije, “BOS-KOM, d.o.o. Gračanica, 2009.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije agregata i betona sa tri i četiri frakcije agregata, “INGRAM, d.d. Srebrenik, 2009.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa četiri frakcije agregata, betona MB 20, MB 25, MB 30, MB 35 i MB 40 sa tri frakcije agregata i pumpanog betona MB 30 sa tri i četiri frakcije agregata, “GRAÐ-PROMET, d.o.o. Doboj, 2009.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20; MB 30 i MB 40 sa tri frakcije prirodnog agregata i MB 20; MB 30 i MB 40 sa tri frakcije drobljenog agregata, “DIJAMANT, d.o.o. Doboj, 2009.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 30 sa četiri frakcije agregata, AD “BOKSIT” Milići, 2009.

Ispitivanje hemijskih i fizičko-mehaničkih karakteristika kamena, "TERAKOP" d.o.o. Tuzla, “CI. VI. EFFE” d.o.o. Mostar, 2009.
Ispitivanje hemijskih karakteristika kamena, “INGRAM” d.d. Srebrenik, 2009.

Geomehanička ispitivanja nabušenog materijala – kamena, iz temelja “Rimskog” mosta u Plandištu, sa odreðivanjem parametara prema programu istražnih radova za objekat prirodnu graditeljsku cjelinu lokacije mosta, GEO ETA d.o.o. Sarajevo, 2009.
Ispitivanje frakcionisanog agregata za beton i asfalt: "GRAÐ-PROMET" d.o.o. Doboj, "PLANTRANS DIJABAZ" d.o.o. Banovići, GTD "TEHNA" d.o.o. Gračanica, “G.M.T. PREFABRIKACIJA” d.o.o. Gračanica, "BALEGEM" d.o.o. GRADAčAC, "PETRIć" d.o.o. Vršani, Bijeljina, A.D. "AUTOKOMERC" Doboj, “INGRAM” d.d. Srebrenik, "BAREL" d.o.o. Tuzla, A.D. "BOKSIT" Milići, “TERAKOP” d.o.o. Tuzla, 2009.

Kompletna hemijska i fizičko-mehanička ispitivanja dostavljenih uzoraka riječnog i pranog pijeska i hemijska analiza i reaktivnost kreča, „XELLA BH“.d.o.o. Tuzla, 2009.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20, MB 25 i MB 30 sa četiri i MB 30 sa tri frakcije agregata, "ALMY" d.o.o. Zenica, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 40 sa tri frakcije agregata, “GRUPEX” DD Velika Kladuša, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 30 i MB 40 sa četiri frakcije agregata, BETON-COMPANY" Dubrave, Brčko distrikt BiH, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa četiri i tri frakcije agregata i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije agregata, ŽGP d.o.o. Doboj, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 30 sa četiri frakcije agregata i sa dodatkom cementola “STABILMAC” i “FM 514/BV 514 za izradu betona kompenziranog skupljanja koji će se ugraðivati u svodove brane na jezeru Modrac, "REWEUS" d.o.o. Lukavac, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 30 sa četiri frakcije agregata i sa dodatkom cementola “FM/BV 514”, “REOMAC” i“GLENIUM ACE 48” za poboljšanje bubrenja betona, koji će se ugraðivati u kontrafore brane na jezeru Modrac, "REWEUS" d.o.o. Lukavac, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 15, 20, 25, 30 i 40 sa četiri frakcije i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije, “GENERAL-BETON” d.o.o. Derventa, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20, MB 30, MB 40 i pumpanog betona MB 30 sa četiri frakcije agregata, betona MB 30 i MB 40 sa tri frakcije, MB 30 i MB 40 sa dvije frakcije agregata, AD “BOKSIT” Milići, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona i pumpanog betona sa četiri i tri frakcije agregata i cementnog estriha, "TEHNOGRAD-COMPANY" d.o.o. Tuzla, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20, MB 30, MB 40 i MB 45 sa tri frakcije agregata, "TEHNA" d.o.o. Gračanica, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa četiri frakcije agregata, betona MB 20, MB 25, MB 30, MB 35 i MB 40 sa tri frakcije agregata i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije agregata, “GRAÐ-PROMET, d.o.o. Doboj, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 35 sa tri frakcije agregata, “BALEGEM, d.o.o. Gradačac, 2008.

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 20 i MB 30 sa četiri frakcije i betona MB 30 sa tri frakcije agregata, “PLOSKO, d.o.o. Osječani – Doboj, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proačun recepture za spravljanje betona sa četiri i tri frakcije, “GMT PREFABRIKACIJA” doo Gračanica, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 40 sa tri frakcije, AD "AUTOKOMERC" Doboj, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 20, MB 30 i MB 40 sa tri frakcije, "TEHNA" d.o.o. Gračanica, 2008.
Ispitivanje uzoraka frakcionisanog agregata – šljunka iz nalazišta “Opine” kod Mostara (pet frakcija), HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, 2008.
Ispitivanje drobljenog kamenog agregat granulacije 0-60 mm iz nalazišta “PRUD” Odžak, proizvod “GRADNJA-INVEST” Odžak, namijenjenog za ugradnju u nasipe puteva (saobraćajnice, platoi, aerodromi i sl.), 2007.
Ispitivanje frakcionisanog kamenog agregata prema Pravilniku za beton i armirani beton i standardima B.B2.010; B.B3.100, U.E4.014; U.E9.021 za spravljanje betona i asfalta (d.o.o. "DIJAMANT" Doboj, “PLOSKO” Osječani, AD “BOKSIT” Milići, D.O.O. “KAMENOLOM DRIJENČA” Malešići, Gračanica, "BETON COMPANY"d.o.o. Dubrave, Brčko, GEOSFERA" Osječani Gornji Doboj, “G.M.T. PREFABRIKACIJA” d.o.o. Gračanica i dr.)
Ispitivanje tucanika prema standardima JŽS G2.011; JUS B.B8.019; B.B8.030; B.B8.031; B.B8.032;B.B8.045; B.B8.048) sa ocjenom podobnosti za izradu zastora željezničkih pruga (“TERAKOP” d.o.o. Tuzla, DOO “DIJAMANT” DOBOJ, “PLANTRANS DIJABAZ” d.o.o. Banovići, “ALAS KAMENOLOMI BiH” Lukavac i dr.)
Ispitivanje komponenti za beton i proačun recepture za spravljanje betona MB 30 i MB 40 sa četiri frakcije agregata, “DŽUNGLA”, d.o.o. Doboj, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 40 sa dvije frakcije agregata i betona MB 40 sa jednom frakcijom (kvarcni pijesak) za završni sloj betonskih elemenata, AD “BOKSIT” Milići, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 30 sa četiri frakcije agregata i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije agregata, “SEP” d.o.o. Doboj Istok, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona sa tri i četiri frakcije agregata, pumpanog betona sa tri i četiri frakcije i betona za izradu betonske galanterije MB 40 sa jednom, dvije i tri frakcije agregata, “DŽENEKS, d.o.o. Lukavac, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona: MB 15, MB 20, MB 25 i MB 30 sa tri frakcije agregata, “BALEGEM”, d.o.o. Gradačac, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 30 sa pet frakcija agregata i betona MB 30 sa tri frakcije (0-16 mm) prirodne mješavine agregata, “PLANTRANS-DIJABAZ, d.o.o. Banovići, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proačun receptura za spravljanje betona MB 15, 20, 25, 30 i 40 sa četiri frakcije i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije, “GENERAL-BETON” d.o.o. Derventa, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proačun receptura za spravljanje betona MB 30, 35 i 40 sa četiri frakcije i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije, “PROING-GRAÐEVINAR” d.o.o. za vanjski i unutarnji promet Gornja Tuzla, 2007.
Ispitivanje komponenti za beton i proačun receptura za spravljanje betona MB 20, 25 i 30 sa četiri frakcije i pumpanog betona MB 30 sa tri frakcije, “ALMY” d.o.o. Zenica, 2007.
Ispitivanje uzoraka frakcionisanog agregata – šljunka iz nalazišta “OPINE” kod Mostara (pet frakcija), HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, 2006.
Ispitivanje kamena iz zidova i minareta i maltera iz zida Poljske džamije u Tuzli, Medžlis islamske zajednice u Tuzli, 2005.
Mineraloško-petrografska i hemijskoj analizi kamena sa lokaliteta Pogledalo, Grablje – Fojnica, sa ocjenom podobnosti za proizvodnju agregata za beton i asfalt i nosivih podloga puteva, ”KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak, 2004.
Ispitivanje uzoraka frakcionisanog agregata – šljunka iz nalazišta “Opine” kod Mostara (pet frakcija) i proračun recepture za spravljanje betona, “GRAÐEVINAR FAJIć” d.o.o. Mostar i ”KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak, 2003.
Ispitivanju separisanog prirodnog kamenog agregata sa lokaliteta Diva – Grabovica za spravljanje betona, “PROMINVEST” Konjic, 2002.
Prethodna ispitivanja agregata iz rijeke Drine, granulisanog u četiri frakcije, sa ocjenom njegove podobnosti za spravljanje betona, “TBG-REWEUS”, d.o.o. Lukavac, 2002.
Ispitivanje šljunka iz rijeke Drine (Balaton – Drina, ušće u Savu), d.o.o"B.B. KOMERC"-BALATUN, 2002.
Prethodna ispitivanja drobljenog kamenog agregata iz nalazišta Malešići – Lendići kod Gračanice, granulisanog u tri frakcije, sa ocjenom podobnosti za spravljanje betona, “Tehnobeton” Gračanica, 2000.
Ispitivanje kvaliteta uzoraka arhitektonsko-graðevinskog kamena – mermer sa lokaliteta Šekovići, DD “MERMER” Šekovići, 2000.
Prethodna ispitivanja agregata iz rijeke Save, granulisanog u četiri frakcije, sa ocjenom njegove podobnosti za spravljanje betona, JP “Orašje-trans” Orašje, 2000.
Laboratorijska ispitivanja tucanika krupnoće i u frakciji 31,5do 63 mm sa separacije kamenoloma “DRENIK” DD “INGRAM” Srebrenik, sa ocjenom podobnosti za izradu zastora željezničkih pruga, DD “INGRAM” Srebrenik, 2000.
Hemijska ispitivanja kamena šakavca, sa ocjenom mogućnosti njegove primjene u industriji šećera, DD “INGRAM” Srebrenik, 2000.
Ispitivanju prirodnog agregata – šljunka sa depoa Zasavica, iz rijeke Bosne u Bosanskom Šamcu za proizvodnju agregata za beton u skladu sa JUS B.B2.009 i PBAB, “Proing-graðevinar” Gornja Tuzla, 2000.
Ispitivanje prirodnog agregata – šljunka sa lokaliteta Žabar-Bara, opština Pelagićevo za proizvodnju agregata za beton, PP “SM-PROMET” Pelagićevo, 2000.
Ispitivanju dostavljenih uzoraka kamena sa lokaliteta Par Selo, namijenjenog za dogradnju minareta čaršijske džamije u Tuzli, "GIPROM" Tuzla, 1999.
Prethodna ispitivanja agregata i kamena iz nalazišta Voljice i proračun receptura za beton MB 30 i produžni malter 1:1:3, DOO "MERMER COMERCE" Gornji Vakuf, 1999.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta tehničkog graðevinskog kamena krečnjaka Vrela kod Bosanskog Petrovog Sela, FAGMIN" Proizvodnja graðevinskog i ukrasnog kamena azbesta Bosansko Petrovo Selo, 1992.
Ispitivanje fizičko-mehaničkih, hemijskih i mineraloško-petrografskih osobina kamena sa lokaliteta Kugin potok kod Bugojna, GP "JUAD" Bugojno, 1991.
Ispitivanje kamena sa lokaliteta Petkovica, DO Šabac sa ocjenom upotrebe za izradu obaloutvrda rijeka, "MINERAL" Šabac, 1990.
Mineraloško-petrografska ispitivanjima uzoraka arhitektonsko-graðevinskog kamena na području Srebrenice, DP "SREBRENICA-KAMEN" Srebrenica, 1990.
Ispitivanju stijena iz okoline Ugljevika sa lokaliteta Jablangrad, Vis i Skakavac i ocjena mogućnosti primjene u graðevinarstvu, DP "RUDING" Ugljevik, 1990.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničkog graðevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu "Jablangrad-Vis" kod Ugljevika, “Rudnik” Ugljevik, 1990.
Prospekcijska istraživanja kalcita u ataru sela Gornja Krčina, zaseok Lazići na lokalitetu Jetovci, DP "RUDING" Ugljevik, 1990.
Ispitivanje prostornog razmještaja i kvaliteta krečnjačkih masa u ležištu Duboki Potok - Bijela rijeka kod Srebrenika, "INGRAM" Srebrenik, Rudnik "DRENIK", 1990.
Proračun rezervi krečnjaka u ležištu Duboki Potok - Bijela rijeka kod Srebrenika - stanje 31.12.1989. godine, "INGRAM" Srebrenik, Rudnik "DRENIK",1990.
Istraživanje podobnosti agregata iz Posušja, izrada optimalne granulometrijske krive i odreðivanje recepture za proizvodnju betonskog crijepa, "UKRAS-KAMEN" Posušje, 1989.
Ispitivanje stijene dacit sa lokaliteta čauš Bratunac i ocjena mogućnosti primjene u arhitektonsko-graðevinske svrhe, RO "KAOLIN" Bratunac, 1989.
Proračunu rezervi krečnjaka u ležištu Drebik kod Srebrenika, "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Projekat detaljnih istraživanja ležišta krečnjaka Duboki Potok - Bijela Rijeka kod Srebrenika - nastavk istraživanja iz 1988., RO "INGRAM" Srebrenik,, 1989.
Ispitivanje stijene dacit lokaliteta čauš Bratunac i ocjena mogućnosti primjene u arhitektonsko-graðevinske svrhe, "KAOLIN" Bratunac, 1988.
Projekat detaljnih istraživanja ležišta krečnjaka Duboki Potok - Bijela rijeka kod Srebrenika, "INGRAM" Srebrenik, OOUR "DRENIK, 1988.
Ispitivanje stijene zeleni tuf sa lokaliteta Zalukovik kod Vlasenice, radi utvrðivanja mogućnosti primjene u arhitektonsko-graðevinske svrhe, Rudnik boksita Vlasenica, 1987.
Klasifikacija, kategorizacija i proračun rudnih rezervi tehničkog graðevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu Jošanica - zapad kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik,1987.
Projekat detaljnih geološko-tehnoloških istraživanja talkita na ležištu Mušići kod Bosanskog Petrovog Sela, "BOSNA-AZBEST", OOUR "AZBEST" Bosansko Pterovo Selo, 1987.
Laboratorijska ispitivanja stijenske mase romanit, lokaliteta Sadilov čair Han Pijesak, sa ocjenom podobnosti kao arhitektonsko-graðevinskog kamena, "MERMER" Šekovići, 1986.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničkog graðevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu Jošanica kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1986.
Laboratorijska ispitivanja agregata siga pijeska iz Vlasenice i ocjena podobnosti upotrebe za spravljanje betonskih mješavina namijenjenih za izradu termičkih blokova, Rudnici boksita Vlasenica, 1986.
Program regionalnih osnovnih geoloških istraživanja crnog dacita lokaliteta Gostelj SO Srebrenica, "SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1985.

ISPITIVANJE : Agregat i Kamen