Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Ispitivanje svježeg betona, d.o.o. "Almy" d.o.o. Zenica, A.D. “BOKSIT” Milići, d.o.o. "GRAĐ-PROMET" Doboj, 2011.
Ispitivanje kvaliteta betonskih dvoslojnih ploča, „Almos Trade“ d.o.o. Mostar, Salakovac, 2011
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: poslovni „SLAVULJICA- PETROL“ d.o.o. Teslić, prodajni u Brčkom, firme „VOKEL“ d.o.o. Posušje, proizvodno-poslovni firme „ELAS KOMERC“ d.o.o. Banja Luka, proizvodni firme „OMORIKA RECIKLAŽA“ d.o.o. Doboj, poslovni „PLOSKO“ d.o.o Doboj, poslovni „SLAVULJICA-PETROL“ d.o.o Teslić, 2011.
Kontrola proizvodnje u fabrici betona za beton BII kategorije; Kontrola u toku proizvodnje pragova; Kontrola gotovog proizvoda - armiranobetonski pragovi; Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće na pritisak betonskih uzoraka iz proizvodnje sa ocjenom postignute marke betona - karakteristična čvrstoća za period mart, april i maj 2011. god., “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.
Kontrola proizvodne sposobnosti fabrike betona; Kontrola proizvodnje betona B II kategorije; Kontrola u toku proizvodnje pragova; Kontrola gotovog proizvoda - armiranobetonskog praga; Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće betonskih uzoraka iz proizvodnje - karakteristična čvrstoća za period decembar 2010., januar i februar 2011. god., “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.
Završna statistička ocjena kvaliteta betona po partijama ugrađenim u objekat cinčaone Rudanka Doboj, “NBI ĆURIć” d.o.o. Žepče, 2011.
Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće uzoraka betona (karakteristična čvrstoća) proizvedenog u fabrici betona „PROMINVEST” d.o.o. Konjic u septembru, okrobru i novembru 2010 god, kao i za period od tri mjeseca: 01.9.2010. do 30.11.2010. godine, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: proizvodni firme „MEGAMONT“ d.o.o. čelinac, proizvodni u Modriči firme „SANIT GRANIT“ d.o.o. Srebrenik, prodajni firme „BINGO“ d.o.o. Tuzla u Modriči, objekat crpne stanice u Reljićima (Crna Gora), prodajni firme „Bingo“ d.o.o. Tuzla u Prijedoru, poslovni firme „MAXI“ d.o.o. u Orašju, poslovni firme „ŽELJO“ d.o.o. Brčko u Brčkom, konstrukciju poslovnog objekta „AGRO-PROJEKT“ Danilovgrad, Crna Gora, 2010.
Ispitivanje svježeg betona, d.o.o. "NBI ĆURIĆ" Poduzeće za proizvodnju, promet i usluge Žepče, 2010.
Ispitivanje optimalnog sadržaja vode po Proktoru, “HP INVESTING” d.o.o. Mostar – STRABAG d.o.o. Sarajevo, 2010.
Ispitivanje vodonepropustljivosti betonskih tijela, “DIJAMANT” d.o.o. Doboj, “TEHNOGRAD-COMPANY” d.o.o. Tuzla, “NBI ćURIć” d.o.o. Žepče, 2010.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona „GRADMONT“ d.o.o. Gradačac za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju hale (štala 2) za potrebe „CARITAS“-a, Biskupija Banja Luka, "GRADMONT” d.o.o. Gradačac, 2010.
Projekat betona za postrojenja za prijem, pripremu i utovar uglja na PK “VRTLIŠTE”, G.T.I.U.D. DEELA d.o.o Kakanj, 2010.
Statistička ocjena kvaliteta partije betona ugrađene u periodu 01.10.do 31.10.2010. godine u objekat cinčaone“Rudanka” Doboj, “NBI ćURIć” d.o.o. Žepče, 2010.
Statistička ocjena kvaliteta partije betona ugrađene u periodu 01.9.-31.9.2010. godine u objekat cinčaone Rudnika Doboj, “NBI ćURIć” d.o.o. Žepče, 2010.
Statistička ocjena kvaliteta betona po partiji ugrađenoj u periodu 31.7.-31.8.2010. godine u objekat cinčaone Rudnika Doboj, “NBI ćURIć” d.o.o. Žepče, 2010.
Kontrola proizvodne sposobnosti fabrike betona, kontrola proizvodnje u fabrikama betona za beton kategorije B II; Kontrola u toku proizvodnje pragova; Kontrola gotovog proizvoda - armiranobetonskog praga; Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće betonskih uzoraka iz proizvodnje - karakteristična čvrstoća, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2010.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "INŽINJERING 1" d.o.o. Jelah za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju skladišnog objekta „UNITEHNA“ d.o.o. Laktaši, konstrukciju proizvodno-skladišnog objekta u Osečini (R Srbija), 2010.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: pumpna i filterska stanica u okviru kompleksa „BOLJE SESTRE“, Skadarsko jezero, „MPP JEDINSTVO“ AD Užice, poslovni u Laktašima firme „BONI LUX“ d.o.o. Bijeljina, proizvodno-poslovni u Mahovljanima, proizvodni „KALDERA COMPANY“ d.o.o. Laktaši, mljekara u Laktašima, INVESTITOR: „Mljekara“ A.D. Banja Luka, skladišni u Bijeljini firme „VOKEL“ d.o.o. Posušje, prodajno-izložbeni „MITRAŠEVIć“ d.o.o. Brčko, poslovni firme „GAFRO KOMERC“ d.o.o. Brčko, prodajni „ZANAT DESING“d.d. Brčko, poslovni „GORANOVIć“ u Nikšiću, skladišni u Laktašima, firme „ORBITKO“ d.o.o. Trebinje, prodajni u Bijeljini, firme „K&DATA“ d.o.o. Srajevo, 2009.
Ispitivanje svježeg betona, „BAREL“ Instituta za projektovanje, ispitivanje i istraživanje Tuzla, 2009.
Ispitivanje kvaliteta betonskih presovanih ploča, „AD “BOKSIT” Milići, 2009.
Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 30, M-200, GP “PUT” d.d. Sarajevo, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona ugrađenog u konstrukciju poslovno-stambenog objekta SP-21 u Orašju, Ministarstvo branitelja Županije posavske, Orašje, 2009.
Projekat betona za poslovno-stambeni objekat SP-21 u Orašju, Županija Posavska, Ministarstvo branitelja, Orašje, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 403.1- rotaciona peć, koja je izgrađena u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 408.1- otprašivanje linije peći i mlina sirovinskog brašna, koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 404.1- hlađenje klinkera, koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 306.1- silos za homogenizaciju, koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 402.1 – izmjenjivač topline koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 304.1- mlin za sirovinsko brašno koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

Projekat betona za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi, saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka na regionalnoj cest R-455a Živinice – Svatovac, u mjestu Živinice, Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo, 2009.
Projekat betona za centrifugirane stubove za elektroenergetske vodove niskonaponskih nadzemnih mreža “GRUPEX” DD Velika Kladuša, 2008.
Projekat tehnologije kontrole kvaliteta proizvodnje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanice (proizvod firme „MISEDO CTI“ d.o.o.) Podgorica, Crna Gora, 2008.

Projekat betona za objekat 402.1 – Izmjenjivač topline, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2008.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: garaža firme „GP GRADNJA“ AD Mrkonjić Grad, garaža firme „MARVEL“d.o.o. Istočno Sarajevo, objekta autosalona u Podgorici, INVESTITOR: „ALLIANCA“ d.o.o. Podgorica, skladišnog firme „RAPIć“ d.o.o. Gradiška, prodajnog firme „IMPRO“ A.D. Prijedor, hladnjače firme „FRUIT ECO“Gradiška u Laktašima, tržmog centra GP KRAJINA” Banja Luka, poslovnog „SARAJEVSKI KISELJAK“ d.o.o. Kiseljak u Banja Luci, tržnog centra Istočno Sarajevo, skladišnog firme „KOMERC KEKA“ d.o.o. Bar, Crna Gora, objekta Univerziteta u Bijeljini, INVESTITOR: „SINERGIJA“ Bijeljina, prodajnog „FIS“ d.o.o. Vitez u Bijeljini, skladišnog firme „FERTIL“d.o.o. Bačka Palanka, sportske dvorane Univerzitetskog centra u Banja Luci, „PEVEC“ Banja Luka, prodajnog firme „N.B.S.-Gruop“d.o.o. Šamac u Prnjavoru, skladišno-proizvodnog firme„DODING“ Podgorica, nadstrešnice u „FARMLAND“-u Nova Topola, skladišnog i energetskog objekta u Laktašima, INVESTITOR: „SIMA TRADE LTD“ d.o.o. Banja Luka, servisno-prodajni “TRN”– Laktaši, „OMEGA PROFEKS“ Loznica, skladišnog objekta u Doboju, INVESTITOR: STR samoposluga “đurić” Dobo, proizvodno-skladišni „MALAGIć-DIVANI“ d.o.o. Brčko, distributivni u Šimanovcima, proizvodno-prodajni “MASLIć RADOVAN” Crkvine, Šamac „PERUTNINA PTUJ“ d.o.o. Beograd, proizvodni „INTERCELL“ Šabac, nadstrešnica u Istočnom Sarajevu, investitor „PRIJEDOR PUTEVI“ Prijedor, “TRŽNI CENTAR” Kragujevac, “SIMA TRADE” Laktaši, prodajni “DIS” Jagodina, Krnjevo, poslovnog “MARINKOVIć KOMERC” Banja Luka, “VALY 3” Loznica, “DOBOJINVEST” Doboj, “INTERSPEED SHOPING CENTAR” Preševo, “UNIS” Derventa, proizvodni Fabrike akumulatora u Somboru, servisna radionica “ MATIJEVIć“ Novi Sad, „MULTICON INŽENJERING“ Inđija, 2008.
Projekat betona za poslovno-stambeni objekat u Ulici neznaninih junaka u Bijeljini, “BREST” d.o.o. Bijeljina, 2008.
Statistička obrada rezultata ispitivanja betona MB 30 putem betonskih kocki, proizvedenog u fabrici betona firme "PLOSKO" d.o.o. Osječani, Doboj, za period od 24.01.2008. – 01.6.2008. godine, "PLOSKO" d.o.o. Osječani, Doboj, 2008.
Ispitivanje vodonepropustljivosti betonskih tijela, «HP INVESTING» Mostar, “GIPROM” d.o.o. Tuzla, «REWEUS» d.o.o. Lukavac, «GMT PREFABRIKACIJA» ŠIRBEGOVIć GRAčANICA, 2008.
Naknadno ispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u stambeni objekat spratnosti P+3+POTK. u Ulici Laze Kostića b.b. Bijeljina, za gosp. RADU VIDAKOVIĆA, 2008.
Naknadno ispitivanje betona ugrađenog u konstruktivne elemente (temeljna ploča i zidovi) objekta “B”, line C radioterapije – radiologije u Tuzli, “GIPROM” Tuzla, 2008.
Ispitivanje mrazootpornosti betona: MB 45 M-150; MB 40 M-150; MB 40 M-100; MB 35 M-150; MB 35 M-100; MB 30 M-150 i MB 50 M-150 koji se proizvode na betonskoj bazi “Bišće” u Mostaru i ugrađuju u betonske prefabrikate i razne objekte, HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, 2008.
Ispitivanje komponenti za beton i proačun recepture za spravljanje betona sa četiri i tri frakcije, “GMT PREFABRIKACIJA” doo Gračanica, 2008.

Završne ocjene kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "INŽINJERING 1“ d.o.o. Jelah za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata I, II i III „METALCENTAR“ d.o.o. Vojka, “INŽINJERING 1” d.o.o. Jelah, proizvodni “INTEGRAL INŽENJERING” Banja Luka, 2008.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. “PREFABRIKACIJA" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: skladišno-distributivni centar (“Dijagonala) Rimski Šančevi, Novi Sad, „VALY“ Loznica, “ŠUMADIJA GRANIT“ Aranđelovac, „CARITAS“ Banja Luka, „PRENJA“ Karanovac, „DIMING TIVAT“ Podgorica, „EDO SLAD“ Gračanica, „TMD“ Gradačac, „ARTING“ Srbac, „FIS“ Brčko, „JANJA -1“ Novi Sad, „DIS KRNJEVO“ Kruševac, „VIOLETA“ Banja Luka, tržni centar “MERKATOR” Niš, „TARKET“ Bačka Palanka, „OKOV“ Podgorica, SPORTEK“ Kotor Varoš, “DELTA SITY” Beograd, hladnjača Selenča, „SOJA PROTEIN“ Bečej, VELETABAK“ Novi Sad, megamarket Brčko („SLOBOPROM“), „TOTAL TRADE“ Doboj, tržni centar “MAGNETRON” Novi Sad, „METALVIS“ Derventa, megamarket Bijeljina, „LIGHT ELEKTRIC“ Banja Luka, „UNIS“ Derventa, fabrika flaširane vode i sokova Mionica (“Ključka vrela” d.o.o. Beograd), „GOLDEN LADY“ Loznica, „AL & PVC MASTER“ Beograd, proizvodni „DRAGO UŠLJEBRKA“ Zemun, „MOMO TRADE“ Šimanovci Beograd, „TIMB KOMERC“ Bijeljina, „LAGERMAX“ Šimanovci Beograd, “PINK 5” i “PINK 6” Šimanovci, Beograd, “KOKIR” Beograd, 2007.
Ispitivanje pritisne čvrstoće i otpornosti na dejstvo mraza betonskih tegova proizvod firme “Menadžer” d.o.o. Lukavac, namijenjenih za zatezanje žičanih pletiva na kosinama puteva, D.O.O. “MENADŽER” Lukavac, 2007.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "TEHNA" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u montažnu konstrukciju objekta „BIBTEX“ Tuzla, “TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2007.
Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "TEHNOBETON" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u montažnu konstrukciju objekta „TEKOM“ Teslić, “TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2007.
Završne ocjene kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "INŽINJERING“ d.o.o. Jelah za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata „BMD“ Doboj, „OMEGA“ Živinice, „DUKLA“ Beograd, 2007.
Statistička obrada rezultata ispitivanja betona MB 30 putem betonskih kocki, proizvedenog u fabrici betona “PLOSKO” Osječani, 2007.
Ispitivanje otpornosti betona MB 60 na dejstvo mraza u trajanju 150 ciklusa, proizvedenog u Fabrici betona “G.M.T. PREFABRIKACIJ” d.o.o. Gračanica i ugrađenog u šuplje ploče PPS 200 za objekat garaža “DELTA-SITY” Beograd, “GMT PREFABRIKACIJA” doo Gračanica, 2007.
Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 40/3fr., M-150 koji se proizvodi u pogonu “Bišće” – Opine, HP “INVESTING” d.o.o. Mostar i ugrađuje u betonske prefabrikovane elemente (betonski koševi za gabione, ivičnjaci, elementi za popločavanje i sl.), HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, 2007.
Statistička obrada rezultata ispitivanja betona MB 30 putem betonskih kocki, proizvedenog u fabrici betona “GRAđ-PROMET” Doboj u periodu od 20.11.2006. do 20.02.2007. godine
Ispitivanje betona ugrađenog u tijelo brana, HE Grabovica i HE Salakovac, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2011.
Ispitivanje jednoaksijalne zatezne (vlačne) čvrstoće betona u konstruktivnim elementima (AB grede), rashladnih tornjeva bloka 7 u Termoelektrani Kakanj, „IN“ d.o.o. Sarajevo, 2010.
Ispitivanje kvaliteta betona ugrađenog u nosivu konstrukciju stambenog objekta u Lukavcu, Titova br.1, „AAM PLANIRANJE I IZGRADNJA“d.o.o. Lukavac , 2010.
Naknadno utvrđivanje kvaliteta betona ugrađenog u temelj mlina sirovina u tvornici cementa Kakanj d.d., Kakanj, 2010.
Iispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u podne ploče industrijskih objekata firme „ORAO“ a.d. Bijeljina, „DEKONTA“ d.o.o. Beograd, 2010.
Hemijska analiza betona ugrađenog u nosivu konstrukciju mosta preko rijeke Fojnice na regionalnom putu R443 Visoko-Kiseljak, na stacionaži km 14, lokacija Crvena stijena, Kiseljak, Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona, Busovača, 2009.
Ispitivanje mrazootpornosti betona MB30, spravljenog prema recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, a koji će se ugrađivati u svodove SV1 i SV2 pri sanaciji brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2009.
Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 30 spravljenog po recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, koji će se ugrađivati u temelje svodova br. 1 i 2 i temelje konzola na kontraforima0, 1 i 2 prilikom sanacije brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2008.
Prethodno ispitivanje mrazootpornosti betona MB30, spravljenog po recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, a koji će se ugrađivati u konzole na kontraforima 0, 1 i 2 pri sanaciji brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2008.
Ispitivanje betona koji je ugrađen u stambeno-poslovni objekat u Banjaluci, cementa Tvornice cementa Kakanj, četiri frakcije separisanog riječnog agregata, drobljenog agregata frakcija 0-4 mm i betona spravljenog od ovih komponenti u betonari „TBG“ Banjaluka, Tvornica cementa Kakanj, 2008.
Ispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u konstruktivne elemente (temelji, sokla, stubovi, ploče i grede) objekta motela “MLIN” na Ljubačama kod Tuzle, Tasim Kučević, Ljubače, kod Tuzle, 2008.
Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 35, M150, “BALEGEM” d.o.o. Gradačac, 2008.

ISPITIVANJE : Beton