Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

PROJEKTOVANJE : Elektro, Mašinski, Tehnološki i drugi projekti


Idejni projekat postrojenja za drobljenje i klasiranje kamena krečnjaka iz kamenoloma „Široke stijene“ u mjestu Crkvice, Općina Zenica –građevinski dio (I. i II. dio), ŽGP- ZENICA“ D.D. Zenica, „INZIO“– Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla, 2010.
Kontrolni statički proračun reakcija portalnog krana za proračun anker-vijaka, “MONTING-ENERGETIK” d.o.o. Živinice, 2010.
Projekat elektroinstalacije javne rasvjete za Glavni projekat pješačkih staza na desnoj strani magistralnog puta M 1.8 Tuzla - Orašje, na potezu Drenik (''Kreka'') - Ježinac (objekat ''Frenki''), L = 3925 m, Opština Srebrenik, 2008.
Program izrade i montaže metalnih konstrukcija za realizaciju projekta rekonstrukcije kula TARA i HALEBIJA u Mostaru, “GRAĐEVINAR FAJIĆ” d.o.o. Mostar i “KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak, 2004. Projekat elektroinstalacija za objekat „VELMA” Kolobara, Brčko distrikt BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.
Glavni mašinski projekat hidroinstalacija i protivpožarne zaštite za objekat „VELMA“, Kolobara, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.
Glavni mašinski projekat centralnog grijanja i klimatizacije u objektu „VELMA“, Kolobara, Brčko distrikt BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.
Projekat tehnologije kontrole kvaliteta proizvodnje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanice (proizvod firme „MISEDO CTI“ d.o.o.) Podgorica, Crna Gora, 2008.
Glavni projekat zatvaranja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom - MAŠINSKI DIO PROJEKTA, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

Glavni projekat gromobranske instalacije na rashladnom tornju broj 2, Termoelektrana "Tuzla" u Bukinju, 1996.
Projekat za izvođenje postrojenja za utovar hidratisanog kreča u autocisterne na lokaciji Duboki Potok, Termoelektrana "Tuzla" u Bukinju i "INGRAM" Srebrenik, 1996.
Glavni projekat gromobranske instalacije na rashladnom tornju broj 2, Termoelektrana "Tuzla" u Bukinju, 1996.
Projekat za izvođenje postrojenja za utovar hidratisanog kreča u autocisterne na lokaciji Duboki Potok, Termoelektrana "Tuzla" u Bukinju i "INGRAM" Srebrenik, 1996.
Tehnološki projekat fabrike gasbetona "YUPORIT" Kočani, "ATOM" Kočani, 1992.
Projekat zaštite okoline – ekologija, "ATOM" Kočani, 1991.
Projekat zaštite od opasnih i štetnih materija, "ATOM" Kočani, 1991.
Projekat toplotnog razvoda i grijanja skladišta potrošnog materijala i bravarskih radionica, Fabrika cementa Lukavac, 1991.
Dopunski rudarski projekat za objekat pogon za povećanje proizvodnje frakcije 0-4 mm, Q=15-20 m3/h, "INGRAM" Rudnik krečnjaka "Drenik" Srebrenik, 1991.
Glavni projekat elektroinstalacija u laboratoriji "SIPOREX-a, 1991.
Glavni elektro-mašinski projekat kompresorske stanice 2x6, 1x7, 2x2,6 m3/mm i dislokaciju strojeva za izradu armaturnih mreža u Fabrici gasbetona Tuzla, 1990.
Projekat elektroinstalacija i gromobrana za skladište građevinskog materijala "Miner" u Srebreniku, "INGRAM" Srebrenik, 1990.
Projekat automatske elektronske obrade podataka u RO Putnički saobraćaj Tuzla, "TRANSSERVIS" Tuzla, 1990.
Projekat električnih instalacija u skladištu građevinskog materijala na Previlama, "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Projekat kompenzacije reaktivne energije u TS 35/6/0,4 kV u Fabrici cementa Lukavac, 1989.
Izvedbeni projekat blokada i uređaja za automatsku kontrolu vršnog opterećenja u separaciji azbesta u RO "BOSNA - AZBEST", "BOSNA-AZBEST" OOUR "AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1989.
Glavni projekat električne instalacije pogona mljevenja kreča, "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Mašinsko-tehnološki projekat postrojenja za mljevenje kreča"INGRAM" Srebrenik, OOUR Fabrika kreča, 1988.
Projekat organizovanja i opremanja enterijera terminalske sale u Fabrici soli (stara Solana), 1988.
Tehnološki dio projekta rekonstrukcije fabrike arhitektonskog kamena, "SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1988.
Projekat gromobranske instalacije i uzemljenja automatske betonjare AB 35, "NOVI IZVOR" OOUR "Građevinski materijali" Zvornik, 1988.
Projekat automatskog rada transportera kamena 5m, Fabrika cementa Lukavac, 1988.
Sanacija komandne kabine rotacione peći i komandne kabine mlina za sirovine u Fabrici cementa Lukavac sa stanovišta termičke i zvučne zaštite, Fabrika cementa Lukavac, 1987.
Glavni projekat elektroinstalacija u pogonu za izradu azbestnog prediva, "BOSNA-AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1987.
Tehnološki projekat za izradu pletenica, "BOSNA-AZBEST" Fabrika azbestne lepenke Bosansko Petrovo Selo, 1987.
Dopunski rudarski projekat rekonstrukcije skladišta eksplozivnih materijala, Rudnik krečnjaka "DRENIK" Srebrenik, 1987.
Tehnološki dio projekta linije za proizvodnju siporeks granula, građevinskih ljepila i toplinskih maltera, "SIPOREX" Tuzla, 1987.
Projekat mjerenja nivoa u bunkeru elektrofiltarskog pepela, Fabrika cementa Lukavac, 1987.
Tehnološki dio projekta rekonstrukcije fabrike arhitektonskog kamena, "SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1987.
Projekat modifikacije električnih instalacija u Industriji vrenja Tuzla za ugradnju uređaja za ograničenje vršnog opterećenja, 1987.
Projekat trakastog transportera za transport opeke u rotacionoj peći Fabrike cementa Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1987.
Pojednostavljeni rudarski projekat putne mreže na PK "Drenik" Srebrenik, "INGRAM" Srebrenik, 1987.
Pojednostavljeni rudarski projekat izvođenja bušačko-minerskih radova na PK Braćan, Rudnici boksita Vlasenica,1987.
Projekat instalacije centralnog grijanja magacina vojne opreme u Fabrici cementa Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Projekat kružnog zatvorenog tehnološkog procesa linije za proizvodnju standardne azbestne ljepenke, "BOSNA-AZBEST" OOUR Fabrika azbestne lepenke Bosansko Petrovo Selo, 1986.
Projekat magacina vojne opreme - električne instalacije, brika cementa Lukavac, 1986.
Projekat separatora kugli u mlinu cementa u Fabrici cementa Lukavac, 1986.
Pojednostavljeni rudarski projekat bušačko-minerskih radova na površinskom kopu krečnjaka Ljeskovik, "GRAMAT" Ugljevik, 1986.
Pojednostavljeni rudarski projekat izvođenja bušačko-minerskih radova na površinskom kopu Pribojevići, Rudnici boksita Vlasenica, 1986.
Pojednostavljeni rudarski projekat izvođenja bušačko-minerskih radova na površinskom kopu Grabici, Rudnici boksita Vlasenica, 1986.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja lajtovačkog krečnjaka na lokalitetu Dardagani kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1986.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina ležišta Ulice kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1986.
Projekat trakastog transportera za transport kugli u mlin cementa, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Projekat regulacije temperature vode u kadi za termostatiranje betonskih prizmi, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Glavni projekat elektroinstalacije za sportsku dvoranu i rasvjetu terena DTV "PARTIZAN" u Kreki, Rudnici lignita "Kreka" u Tuzli, 1986.
Projekat reverzibilnog transportera za transport klinkera, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Projekat propusta za prolaz linije transportera ispod prilazne saobraćajnice depoa uglja u Rudniku "MRAMOR", Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac" u Tuzli, 1986.
Glavni projekat čelične konstrukcije lanterne na objektu "NATRIJ HLORIDI" u Tuzli, HAK 1 Tuzla, 1986.
Projekat dogradnje komandne kućice kompresora u Fabrici sode Lukavac, 1986.
Glavni projekat dopune postrojenja za separaciju kamena (temelj mlina), "RADNIK" Kupres, 1985.
Projekat signalizacije nivoa na dnevnom rezervoaru mazuta rotacione peći, Fabrika cementa Lukavac, 1985.
Projekat ozvučenja sale restorana u Fabrici cementa Lukavac, 1985.