Symbol of Institute GIT
Telefon:          +387 (0)35 258-083
Laboratorij:   +387 (0)35 258-085
Finansije:       +387 (0)35 258-081
Fax:                 +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

BROJ CERTIFIKATA:5.4-08-92/14
DATUM IZDAVANJA:13.10.2014.godine
PROIZVOD:
TIPSKA KOMPAKTNA BETONSKA TRANSFORMATORSKA STANICA
10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba tip KN24-630/1000
PROIZVOÐAČ:GIP "NERETVA" d.d. Čapljina
PODNOSILAC ZAHTJEVA:GIP "NERETVA" d.d. Čapljina
CERTIFIKAT VAŽI DO:13.10.2015. godine


BROJ CERTIFIKATA:5.4-08-91/14
DATUM IZDAVANJA:12.9.2014.godine
PROIZVOD:
PLASTIČNI SIFON SA METALNOM PERFORIRANOM REŠETKOM
Podni Odvod za tuševe u kupatilima, kao i na podovima sanitarnih prostorija svih tipova
PROIZVOÐAČ:"PLASTIKA BOŽIć" d.o.o. 74 323 SoČkovac Petrovo, RS, BiH
PODNOSILAC ZAHTJEVA:"PLASTIKA BOŽIć" d.o.o.74 323 SoČkovac Petrovo, RS, BiH
CERTIFIKAT VAŽI DO:do 12.9.2015. godine


BROJ CERTIFIKATA:5.4-08-90/14
DATUM IZDAVANJA:24.7.2014.godine
PROIZVOD:
PVC OKAPNIK SA MREŽICOM
Zaštita kutova zidova i balkona kod izrade termo fasada
PROIZVOÐAČ:"TEA PROMESA" Proizvodno trgovinsko društvo d.o.o. Banja Luka, RS, BiH
PODNOSILAC ZAHTJEVA:"TEA PROMESA" Proizvodno trgovinsko društvo d.o.o.Banja Luka, RS, BiH
CERTIFIKAT VAŽI DO:24.7.2015. godine


BROJ CERTIFIKATA:5.4-08-89/14
DATUM IZDAVANJA:24.7.2014.godine
PROIZVOD:
PVC KUTNIK SA MREŽICOM
Zaštita kutova zidova i balkona kod izrade termo fasada
PROIZVOÐAČ:"TEA PROMESA" Proizvodno trgovinsko društvo d.o.o.Banja Luka, RS, BiH
PODNOSILAC ZAHTJEVA:"TEA PROMESA" Proizvodno trgovinsko društvo d.o.o.Banja Luka, RS, BiH
CERTIFIKAT VAŽI DO:24.7.2015. godine

CERTIFIKATI KOJE JE IZDAO INSTITUT GIT d.o.o. Tuzla