Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

ISPITIVANJE : Industrijski objekti


Ispitivanje građevinskog dijela noseće konstrukcije (temelji i čelična konstrukcija) na sekciji 31 u Rafineriji nafte Brod, RAFINERIJA NAFTE a.d. Brod, 2011.
Utvrđivanje trenutnog stanja nosive armiranobetonske konstrukcije rezervoara za vodu u pogonima 1 i 2 firme SOLANA d.d. Tuzla, sa prijedlozima sanacionih mjera, 2011.
Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije skladišnih objekata, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ Lukavac, radi promjene namjene iz skladišta građevinskog materijala u skladište opasnog otpada, sa prijedlozima sanacionih mjera, „KEMIS – BH“, d.o.o. za ekologiju, proizvodnju i usluge Lukavac, 2010.
Geomehanička istraživanja i analitička kontrola nosivosti i slijeganja temeljnih stopa montažne AB konstrukcije “SES“ d.o.o. Bačići, Sarajevo, G.T.D. „Tehna“ d.o.o. Gračanica, 2010.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji skladišnih objekata kod Lukavca, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ d.o.o. Lukavac, „KEMIS – BH“, d.o.o. za ekologiju, proizvodnju i usluge Lukavac, 2010.
Osnovno ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona firme “DIJAMANT” d.o.o. Doboj, 2010.
Osnovno ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona u Žepču, kapaciteteta 0,5 m3, „NBI ĆURIĆ“ d.o.o. Žepče, 2010.
Ispitivanje tipske kompaktne betonske transformatorske stanice, 10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba, tip KN24-630/1000 - Građevinski montažni objekat, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. čapljina, 2010.
Kontrola kvaliteta radova na sanaciji rashladnog tornja br.3 (RT 3) bloka 4 u TE „Tuzla” u Bukinju (prema kontrolnom planu i ispitivanju u okviru rekonstrukcije i modernizacije prskališta rashladnog tornja br. 3 bloka 4 u Termoelektrani Tuzla, „TEHNOPETROL” d.o.o Tuzla, 2010.
Utvrđivanje stanja postojeće fasade glavnih pogonskih objekata u Termoelektrani Tuzla, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2009.
Ispitivanje tipske kompaktne betonske transformatorske stanice, 10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba, tip KN24-630/1000 - Građevinski montažni objekat, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. čapljina 2009.
Ispitivanje tipskog armiranobetonskog montažnog kućišta za transformatorske stanice, tip KBTS 10(20)/0,4 kV, 1x630 (1x1000 kVA) - Građevinski montažni objekat, GD „IZGRADNJA“ d.o.o. Žepče, 2009.
Ispitivanje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanice, „MISEDO CTI“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, 2009.
Geomehanička ispitivanja stabilnosti i nosivosti temelja BBC turbine energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, „GLOBAL ISPAT“ - Koksna industrija d.o.o. Lukavac, 2009.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, „GLOBAL ISPAT“ - Koksna industrija d.o.o. Lukavac, 2009.
Istražni radovi na lokaciji brane Snježnica za potrebe „Elektrodistribucije“ Tuzla, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2008.
Utvrđivanje postojećeg stanja AB ploče na poljoprivrednom objektu, vlasnštvo Srete Adžića, Gornji Cerani, Derventa, „Dalmacijacement“ dd Sv. Juraj, Kaštel Sućurac, 2008.
Osnovno ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona "GRADMONT" d.o.o. Gradačac, 2008.
Ispitivanje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanica tip: Tip NDTS 12(24)kV, 630 (1000) kVA MISEDO, NDTS 12(24)kV, 2x630 kVA MISEDO i DTS 12(24)kV, 1x630 kVA MISEDO, „MISEDO CTI“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, 2008.
Ispitivanju armiranobetonskog kućišta za trafostanice (sa vanjskim i unutrašnjim opsluživanjem)- Građevinski montažni objekat, „PROMINVEST“ d.o.o. Konjic, 2008.
Kontrolno ispitivanje krovnih panela na objektu „STUDEN-AGRANA“ rafinerija šećera d.o.o.Brčko, 2008.
Kontrola rada fabrike betona i ispitivanje uzoraka komponenti za beton i gotovog betona, d.o.o. "PLOSKO" Osječani, 2007.
Ispitivanju tipske kompaktne betonske transformatorske stanice (građevinski montažni objekat), 10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba, tip KN24-630/1000, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2007.
Statičko-dinamička analiza nosive konstrukcije rashladnog tornja br. 4 u Termoelektrani Tuzla, “MAP TRADE” d.o.o. Špindlerjeva 2C, 2310 Slovenska Bistrica, 2007.
Ispitivanje i proračun statičke stabilnosti i upotrebljivosti postojeće konstrukcije radi projektovanja i rekonstrukcije pet skladišnih objekata u JP “LUKA” Brčko, Vlada Brčko DC, 2006.
Pregled nosive konstrukcije objekta amonijum-sulfata u “Koksnoj industriji” Lukavac, 2004.
Superkontrola kvaliteta izvođenja radova na sanaciji rashladnog tornja broj tri (RT 3) bloka 3 i rashladnog tornja broj 2 (RT 2) u TE “Tuzla” u Bukinju, prema programu kontrole kvaliteta i procedurama datim od investitora, CHV – CHLADICI VEŽE PRAHA, 2001.
Pregled građevinskih objekata u Fabrici gasbetona DP "SIPOREX" Tuzla, 1996.
Utvrđivanje mogućnosti fazne sanacije plašta rashladnog tornja bloka II u TE "TUZLA", 1996.
Istraživanje radi iznalaženja uzroka pojave pukotina na konstrukciji talpi na brani plaže Modrac, DGP "TEHNIKA" Lukavac, 1995.
Pregled dimnjaka energane ŠIP "KONJUH" Živinice, 1993.
Kontrola mehaničkih i hemijskih otpornosti materijala ugrađenih u armiranobetonsku konstrukciju pogona 6 u Fabrici soli Tuzla, 1992.
Mjerenje naprezanja u čeličnim zategama i veličine prslina na zidu krečne peći BR. 5 u Fabrici sode Lukavac, 1992.
Ispitivanje čvrstoće na pritisak nosive armiranobetonske konstrukcije i stubova u postojećem objektu Fabrike soli Tuzla, radi privremenog uskladištenja soli, 1992.
Kontrola uslova, kvaliteta ugrađivanja i kvaliteta materijala kod izrade nasipa brane "Divkovići I"; brana "S" i "Topola" od p20 do p37 i brana "Plane" od 16' do 24', DP "POSAVINA" Odžak, 1991.
Stručni pregled stanja i utvrđivanje mjera koje treba preduzeti na građevinskim konstrukcijama pogonskih zgrada Fabrike sode Lukavac, 1991.
Pregled čelične konstrukcije od kote +9,20 u proizvodnom pogonu, a u pogonu 1 i 2 od kote +0,00 do krova, Fabrika soli Tuzla, 1991.
Interpretacija rezultata mjerenja oskultacije i reperkusije na nosivu konstrukciju pogona 1, 2, 3, 4 i 5, Fabrika soli Tuzla, 1991.
Kontrolni pregled armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija i utvrđivanje stanja konstrukcije objekata III. faze Termoelektrane u Tuzli, 1991.
Kontrolni proračun čvrstoće stabilne posude pod pritiskom, "JADRINA" Gračanica, 1991.
Ispitivanje kvaliteta materijala u konstrukciji od betona u pogonu 4 Fabrike soli Tuzla, 1990.
Pregled građevinskih objekata DP "SIPOREX" Tuzla, 1990.
Ispitivanje kvaliteta materijala u konstrukciji od betona u pogonu 4 Fabrike soli Tuzla, 1990.
Kontrolni proračun čvrstoće stabilne posude pod pritiskom, Tvornica namještaja "Jadrina" Gračanica, 1989. Tvornica kočionih sistema "UNIS" Prozor, UNIS RO "SINTEVIT" Vitez, RMK Zenica, OOUR Toplinska i elektroenergetika
Ispitivanje nosive čelične konstrukcije u pogonu 5 Fabrike soli Tuzla, 1989.
Rješenje dislociranja strojeva za izradu armaturnih mreža u Fabrici "SIPOREX" Tuzla, 1989.
Ispitivanje kvaliteta materijala i konstrukcije u pogonu 8 fabrike soli Tuzla, 1989.
Ispitivanje konstrukcije i materijala u objektu 32 KHK Lukavac , KHK "BORIS KIDRIč" Lukavac, 1989.
Pregled čelične betonske konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata na objektima fermentacije i destilacije, Industrija piva i vrenja Tuzla, 1988.
Ispitivanju konstrukcije pogona pet Fabrike soli u Tuzli, 1988.
Ispitivanje krovne konstrukcije u Fabrici obuće "AIDA" u Tuzli, TEHNOGRAD" Tuzla, 1988.
Ispitivanje kvaliteta materijala ugrađenih u konstrukcije proizvodne hale pogona pet u Fabrici soli Tuzla, Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla, Institut za istraživanje i razvoj u oblasti solarstva, 1988.
Pregled i ispitivanje spremnika za amonijak farbrički broj 2998 u RO "ZOI 84", OOUR "ZETRA-TREBEVIć" Sarajevo, na lokaciji sportski centar "ZETRA", ZOI 84", OOUR "ZETRA-TREBEVIć" Sarajevo, 1988.
Procjena nosivosti čelične konstrukcije hale "SUPAG" Tojšići - kranska staza, "UMEL" RO "MONTAŽA" Tuzla, 1988.
Kontrola kvaliteta radova pri izvođenju objekta Hala IV + aneks sa okolnim uređenjem u krugu "Mehanika" u Orašju, JUGOTURBINA" RO "GRAđENJE I MONTAŽA" Karlovac, 1986.
Statički proračun difuzora na rashladnom tornju rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, 1986.
Statičko-dinamički proračun stanja postojećih temelja i njihova sanacija - temelji pumpi u objektu broj 6, Fabrika soli Tuzla, 1986.
Ispitivanje temeljne ploče postrojenja za obradu otpdnih voda termoelektrane Ugljevik, "TEHNOGRAD" "VISOKOGRADNJA" OOUR "Građenje" Tuzla, 1985.