Symbol of Institute GIT
Telefon:          +387 (0)35 258-083
Laboratorij:   +387 (0)35 258-085
Finansije:       +387 (0)35 258-081
Fax:                 +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Institut GIT d.o.o. Tuzlaima Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda.  
Tijelo za certificiranje ima certifikat od Instituta za  
akreditiranje Bosne i Hercegovine, kojim mu je  
priznato da je kompetentno i pouzdano za obavljanje  
aktivnosti certificiranja građevinskih proizvoda prema  
evropskom standardu BAS EN ISO/IEC 17065.

Sistem certificiranja Tijela za certificiranje Instituta  
GIT obuhvata:

- certificiranje proizvoda
- kroz ispitivanje partije:
- cementa
- frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt

Politika kvaliteta Tijela za certificiranje građevinskih  
proizvoda Instituta GIT je da na način kojim će  
ispuniti zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN  
ISO/IEC 17065, kao i relevantne naredbe i standarde  
struke zadovolji potrebe i očekivanje kupaca u  
oblasti certificiranja građevinskih materijala. Tijelo za  
certificiranje Instituta GIT svoje usluge stavlja na  
raspolaganje svim podnosiocima zahtjeva čije  
djelatnosti spadaju u njegov djelokrug certificiranja.  

Izjava o politici kvaliteta u Tijelu za

 

certificiranje građevinskih proizvoda

 

Politika kvaliteta Tijela za certificiranje je sadržana u politici kvaliteta  
Instituta GIT, a njena osnovna opredjeljenja su:

Pružanje kvalitetnih usluga certificiranja proizvoda koje u potpunosti  
zadovoljavaju zahtjeve naručilaca, zahtjeve standarda specificiranih u okviru  
svake procedure za ispitivanje proizvoda i standarda BAS EN ISO/IEC 17065.  
Tijelo za certificiranje će kao treća strana vrednovati usklađenost proizvoda  
isključivo prema zahtjevima određenog sistema certificiranja. Tijelo za  
certificiranje ima specificirane sve standarde, naredbe i ostale relevantne  
zahtjeve za uzorkovanje, ispitivanje i vrednovanje, a koji čine sastavni dio  
primjenjenog sistema certificiranja. Poslove ispitivanja povjerilo je  
(podugovorilo) sa akreditovanom Laboratorijom Instituta GIT. O tome su  
sačinjeni sporazumi koji obuhvataju prava i obaveze, uključujući i  
povjerljivost.
Politika i procedure prema kojima Tijelo za certificiranje radi i njima upravlja  
nisu diskriminacione i provode se na nediskriminacioni način. Procedure ne  
sadrže zahtjeve koji bi sprečavali ili ograničavali pristup podnosiocima  
zahtjeva, osim onih zahtjeva utvrđenih u standardu BAS EN ISO/IEC 17065 i  
odgovarajućim standardima za ispitivanje konkretnih građevinskih materijala i  
konstrukcija.
Tijelo za certificiranje ograničava svoje zahtjeve, vrednovanje i odluku o  
certificiranju na pitanja koja se odnose isključivo na preuzeto područje  
certificiranja.
Tijelo za certificiranje je povjerljivo, objektivno i nepristrasno, odgovorno za  
odluke koje se odnose na odobravanje, održavanje, proširivanje i suspenziju i  
opoziv certificiranja. Tijelo za certificiranje ima procedure za rješavanje  
prigovora i žalbi koji potiču od dobavljača ili drugih strana o postupanju sa  
certificiranjem. Tijelo za certificiranje ne daje savjete i ne pruža  
konsultantske usluge podnosiocima zahtjeva za certificiranje, kao što su  
načini rješavanja pitanja koja predstavljaju prepreke za zahtijevano  
certificiranje.
Permanentno i sistematski radimo na unapređivanju kvaliteta naših usluga  
kroz stalno osposobljavanje i edukaciju osoblja koje radi na vrednovanju  
proizvoda i donošenju odluka o certificiranju.
-OBR 7.13-01--OP 7.13-01--OP 7.1-01--OP 7.11-01-

Ovdje možete skinuti obrazce i procedure

-OBR 7.13-03--OP 7. 9-01--OP 7. 1-03--OP 7. 1-04-
-OP 7. 1-06--OP 7. 1-05--OP 7. 1-07--OBR 7. 1-01-
-OBR 7.1-04-
[CŠ-01][CŠ-02][CŠ-03][CŠ-04][CŠ-05][CŠ-06]

Opće certifikacione šeme

[CŠ-07][CŠ-08][CŠ-09][CŠ-10][CŠ-11]