Symbol of Institute GIT
Telefon:          +387 (0)35 258-083
Laboratorij:   +387 (0)35 258-085
Finansije:       +387 (0)35 258-081
Fax:                 +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Ideja o potrebi organizovanja naučnoistraživačke  
djelatnosti za potrebe proizvođača građevinskih  
materijala i nemetala na području sjeveroistočne  
Bosne, datira još od 1978. godine, kada je Skupština  
Udruženja građevinarstva, industrije građevinskog  
materijala i nemetala Osnovne privredne komore Tuzla,  
prihvatila inicijativu složenog sistema (SOUR) "IGMIN"  
Tuzla i proširila je i na SOUR "TEHNOGRAD", pošto su  
ta dva sistema bila duboko međuzavisna. Osnovna  
djelatnost "IGMINA" je bila proizvodnja građevinskog  
materijala i nemetala, a djelatnost "TEHNOGRAD"-a je  
bilo građevinarstvo.
Od 26.9.1991. g. Institut GIT je registrovan kao  
dioničko društvo u mješovitoj svojini sa p.o., jer su  
njegovi uposlenici otkupili 54,6 % državnog kapitala.

U postupku privatizacije radnici Instituta GIT su  
ugovorom broj 3739/2002 od 03.09.2002. godine  
otkupili preostli dio državnog kapitala od 45,4 %, čime  
je Institut GIT postao firma u privatnoj svojini. Kao  
takav, Institut GIT je registrovan kod Kantonalnog  
suda u Tuzli (rješenje broj U/I-607/03 od 22.09.2003.  
godine) ne mijenjajući djelatnost.
Elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti  
osnivanja Instituta je pripremljen 1981. godine, a  
postupak osnivanja trajao je od 18.10.1983. do  
28.11.1984. godine, kada je Institut GIT kao radna  
organizacija složenih sistema "IGMIN" i "TEHNOGRAD"  
sa naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom  
funkcijom definitivno konstituisan i registrovan u  
Osnovnom sudu u Tuzli (rješenje broj U/I-623/84) i  
upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji  
se vodi kod Republičkog komiteta za obrazovanje,  
nauku, kulturu i fizičku kulturu BiH.
(rješenje broj UP-I-04-692-16/84).
Institut GIT Tuzla

ISTORIJA