Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Glavni projekat za izgradnju nasipa opitne dionice spravljenog po optimalnoj recepturi od materijala: pepeo („crno more“) i otpada („bijelo more“), “SISECAM SODA LUKAVAC” d.o.o. Lukavac, 2011.
Ispitivanje uticaja proizvodnje DOO “BETONCOMPANY” na otpadne vode i okolinu, “BETONCOMPANY” DOO Dubrave, 2004.
Preliminarna ispitivanja mogućnosti primjene slane vode iz Rudnika “Tušanj” i agregata za posipanje puteva u zimskom periodu, Rudnik soli “Tušanj” u Tuzli, 2000.
Stručno mišljenje o hitnosti sanacije prstena br. 20 na rashladnom tornju II u Termoelektrani Tuzla, 1998.
Studija o mogućnostima korištenja šljake i pepela Termoelektrane Tuzla za potrebe proizvodnje u Fabrici cementa Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1997.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje građevinskih ljepila, gletmase, fugmase i fasada tipa SEP i HIROFA sa sirovinama iz "INGRAM" Srebrenik, "INGRAM" Srebrenik, 1995.
Mišljenje o uticaju izvršene dogradnje – sanacije objekta magacina ŽTP u stambenoposlovni objekat “BS KOMERC” na pojavu oštećenja na stambenom objektu u Ulici Ivana Markovića Irca br. 113 P+2 Tuzla, vlasnika Kulhanek Rude, PP “BSKOMERC” Tuzla, 1994.
Istraživanje mogućnosti upotrebe siporeks granula za odstranjenje uljnih supstanci iz otpadnih voda, "SIPOREX" Tuzla, 1992.
Studija o mogućnosti rekonstrukcije i modernizacije fabrike siporeksa u Meftahu (Vilaja Blida), ERRC Tvornica gasbetona "SIPOREX" Meftah Alžir, 1991.
Razvoj vlastite tehnologije gasbetona DC 5/A TO3 NP 3.5., Fond nauke BiH i DP "SIPOREX" Tuzla, 1991.
Poznate nemetalične mineralne sirovine u BiH, ocjena potencijalnosti i stepen nivoa istraženosti, 1991.
Istraživanje recepture za proizvodnju hidrauličkog malterskog veziva "YUPOMAL", "SIPOREX" Tuzla, 1990.
Istraživanje mogućnosti korištenja otpadne toplote iz "INGRAM" Srebrenik, 1990.
Idejno rješenje mogućnosti korištenja mulja iz procesa prerade kamena iz fabrike "MERMER" Šekovići, 1990.
Istraživanje mogućnosti primjene sekundarnih sirovina "ELEKTROBOSNA" Jajce, JP "ELEKTROBOSNA" Jajce, 1990.
Ispitivanje mogućnosti proizvodnje pomoćnih građevinskih materijala na bazi krede sa područja Ugljevika, DP "RUDING" Ugljevik, 1990.
Idejno rješenje za primjenu otpadne šljake i pepela iz kotlovskog postrojenja Fabrike sode Lukavac za eventualne potrebe Fabrike cementa Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, Fabrika sode Lukavac, 1990.
Naučnoistraživački projekat "Moguća korištenja šljake i pepela iz termoelektrane za druge namjene kao i njegovo odlaganje s aspekta zauzimanja što manjeg prostora i zaštite čovjekove okoline", Elektroprivreda BiH, 1989.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje lahkih betonskih proizvoda i agregata na bazi tufova iz okoline Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.
Naučnoistraživački projekat "Protivpožarna i antikorozivna izolacija nosivih konstrukcija na bazi mineralnih vlakana", SIZ nauke BiH, 1989.
Istraživački projekat "Proizvodnja cementa na bazi CaSO4 x 2 H2O dobijenog iz dimnih gasova termoelektrana, SIZ nauke BiH, 1989.
Ispitivanje mogućnosti primjene elektrofiltarskog pepela termoelektrane Fabrike sode Lukavac kao sirovinske komponente u proizvodnji portlandcementa PC Z 45 S, Fabrika cementa Lukavac, 1989.
Ispitivanju podobnosti elektrofiltarskog pepela TE "KOSOVO" za proizvodnju gasbetona u industrijskim uslovima, Elektroprivreda Kosova, RO "INKOS" Priština, 1989.
Istraživanja karakteristika lahkog termičkog betona na bazi troske iz RMK Zenica, elektrofiltarskog pepela iz TE Tuzla i cementa PC 30 Z 45 Fabrike cementa Lukavac, "SOÈKOVAC" Gračanica, 1989.
Istraživanje mogućnosti iskorištenja u građevinske svrhe frakcije krečnjaka nastale ispod filtera za otprašivanje, "KRIVAJA" Zavidovići, 1989.
Racionalizacija potrošnje električne energije u "BOSNAAZBEST", OUR Fabrika azbestne lepenke Bosansko Petrovo Selo, 1989.
Mogućnosti supstitucije azbestnog vlakna kao osnovne sirovine za proizvodnju ljepenke, "BOSNAAZBEST" OOUR Fabrika azbestne lepenke Bosansko Petrovo Selo, 1989.
Mogućnost valorizacije sekundarnih sirovina rude azbesta u Bosanskom Petrovom Selu, "BOSNAAZBEST", OOUR "AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1988.
Istraživanje karakteristika termičkih maltera od industrijski prerađenog otpatka  siporeks granula, frakcija 02,0 mm, cementa PC 30 Z 45 proizvedenog u Fabrici cementa Lukavac i hidratisanog kreča iz "INGRAM" Srebrenik, "SIPOREX" Tuzla, 1988.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje miješanih cemenata sa dodatkom troske i elektrofiltarskog pepela, Fabrika cementa Lukavac, 1988.
Racionalizacija potrošnje električne energije u RO Industrija arhitektonskograđevinskog kamena "MERMER" Šekovići, 1988.
Ispitivanje podobnosti elektrofiltarskog pepela TE "KOSOVO" za proizvodnju gasbetona u laboratorijskim uslovima, "INKOS" Priština, 1988.
Istraživanje karakteristika lahkog termičkog betona LTB "SIPOTERM" od industrijskog prerađenog otpatka  siporeks granula, veličine zrna 0,86 mm i cementa PC 30Z 45 Fabrike cementa Lukavac, kao i tehnologija ugradnje, "SIPOREX" Tuzla, 1988.
Preliminarna istraživanja karakteristika lahkog termičkog betona od industrijskog prerađenog otpatka  siporeks granula, cementa Fabrike cementa Lukavac i tehnologija ugradnje, "SIPOREX" Tuzla, 1988.
Mogućnosti primjene elektrofiltarskog pepela termoelektrane Fabrike sode Lukavac kao sirovine u proizvodnji portlandcementa PC 30z45S Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1988.
Mogućnost prefabrikacije cementa u maltere, Fabrika cementa Lukavac, 1988.
Istraživanje uzrokma rušenja potpornog zida u Ulici Radeta Končara u Splitu, Urbanistički zavod Dalmacije, Split, 1988.
Uputstva za rad pri čišćenju rezervoara za propanbutan plin i sa tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije prilikom čišćenja, RMK Zenica, RO Fabrika kreča Doboj, 1988.
Program istraživanja mogućnosti ugradnje spuštenih plafonskih konstrukcija u međuspratne (stropne) ploče od siporeksa, "SIPOREX" Tuzla, 1988.
Istraživanje mogućnosti smanjenja unošenja vlage u pogon mlina za sirovine, Fabrika cementa Lukavac, 1988.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje montažnih dimnjaka na mašini za cijevi, "INGRAM" Srebrenik, OOUR Fabrika betonskih elemenata, 1988.
Istraživački projekat, program i ponuda za izradu studije: "Kategorizacija objekata urbanog jezgra stare tuzlanske čaršije prema nivou oštećenja izazvanih slijeganjem terena”, Fond za sanaciju posljedica i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla zbog eksploatacije sonog ležišta, 1988.
Idejno rješenje sniženja nivoa podzemnih voda u Fabrici cementa Lukavac, 1988.
Priprema fosfatno vezanih vatrostalnih materijala na bazi serpentinske jalovine, kvarcnog pijeska i šamota, "SOČKOVAC" Gračanica, 1987.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje vatrootpornog betona na bazi portlandcementa iz Fabrike cementa Lukavac, "TEHNOGRAD" Tuzla,, 1987.
Istraživanje mogućnosti racionalizacije procesa proizvodnje gasbetona i postizanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje, "SIPOREX" Tuzla, 1987.
Analiza potrošnje toplotne energije u Fabrici cementa Lukavac i mogućnosti iskorištenja nedovoljno iskorištene energije  otpadne toplote, sa prijedlogom za njeno korištenje, 1987.
Racionalizaciji potrošnje električne energije u RO "SIPOREX" Tuzla, OOUR "Tuzlakvarc", 1987.
Mogućnosti primjene kaolinske gline iz procesa oplemenjivanja kvarcnog pijeska, Silikatni kompleks u osnivanju Tuzla, 1987.
Racionalizacija potrošnje električne energije u RO "Bosnaazbest" Bosansko Petrovo Selo, 1987.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje vatrootpornog betona na bazi portlandcementa iz Fabrike cementa Lukavac, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1987.
Istraživanje mogućnosti primjene elektrofiltarskog pepela termoelektrane Fabrike sode Lukavac kao dodatka portlandcementnom klinkeru za proivodnju cementa PC 30p 45, Fabrika cementa Lukavac, 1987.
Studija o smanjenju potrošnje električne energije po jedinici proizvoda u Industriji vrenja Tuzla,1987.
Mogućnosti štednje električne energije u RO Rudnici nemetala i industrija građevinskog materijala "NOVI IZVOR" Zvornik, OOUR "KAMENOLOMI" JUR "Jošanica", 1986.
Mogućnosti štednje električne energije u RO za proizvodnju i promet građevinskog materijala "Ciglana" Brčko, "CIGLANA" Brčko, 1986.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje azbestne ljepenke sa vezivima anorganskog porijekla radi proširivanja plasmana proizvoda na bazi ljepenke za specijalne namjene, "BOSNAAZBEST" OOUR Fabrika azbestne lepenke Bosansko Petrovo Selo, 1986.
Istraživanje dosadašnjeg kvaliteta cementa za proizvodnju gasbetona i utvrđivanje mogućnosti njegovog prilagođavanja zahtjevima tehnologije u Fabrici gasbetona "SIPOREX" Tuzla, "SIPOREX" Tuzla, 1986.
Istraživanje mogućnosti primjene elektrofiltarskog pepela Termoelektrane "Ugljevik" kao dodatka portlandcementnom klinkeru za proizvodnju cementa PC 30 P 45, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Istraživanje mogućnosti primjene kreča iz RO "PLIN" Sarajevo OOUR Lukavac u proizvodnji mase za puteve, "PLIN" Sarajevo, OOUR Lukavac, 1986.
Istraživanje mogućnosti upotrebe pepela Termoelektrane Ugljevik kao sirovinske komponente za proizvodnju portlandcementa, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Stručno mišljenje o mogućnosti proširenja kapaciteta magacina eksplozivnih materijala "DRENIK" i stepenu ugroženosti cestovnih i željezničkih komunikacija i tunela nakon proširenja kapaciteta, "INGRAM" Srebrenik, 1986.
Istraživanje mogućnosti primjene elektrofiltarskog pepela i šljake termoelektrane Ugljevik za izgradnju pristupnih puteva površinskom kopu Bogutovo Selo u Ugljeviku, Rudnik i termoelektrana Ugljevik, 1985.
Istraživanje mogućnosti povećanja proizvodnje mikroniziranog azbestnog brašna PMC punila, "BOSNAAZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1985.
Istraživanje mogućnosti primjene šljake termoelektrane Fabrike sode Lukavac kao sirovine u proizvodnji portlandcementa PC 30z 45 S Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1985.
Istraživanje mogućnosti korištenja pepela termoelektrane "ćatići" u proizvodnji cementa, Fabrika cementa Lukavac, 1985.
Industrijsko građenje objekata, DRUGI dio "Građenje industrijskih objekata, Priručnik za primjenu kataloga montažnih elemenata, GRO "RADNIK" Kupres, 1988.

ISTRAŽIVANJA