Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

ISPITIVANJE : Konstruktivni elementi


Utvrđivanje stanja armiranobetonskog stuba u prizemlju stambeno-poslovnog objekta „AVAZ“ Tuzla, lamela „B“, sa prijedlozima sanacionih mjera, „GIPROM“ d.o.o. Tuzla, 2011.

Ispitivanje građevinskog dijela noseče konstrukcije (temelji i čelična konstrukcija) na sekciji 31 u Rafineriji nafte Brod, RAFINERIJA NAFTE a.d. Brod, 2011.

Geomehanička istraživanja i analitička kontrola nosivosti i slijeganja temeljnih stopa montažne AB konstrukcije “SES“ d.o.o. Bačiči, Sarajevo, G.T.D. „Tehna“ d.o.o. Gračanica, 2010.

Utvrđivanje uzroka oštečenja na spratnim armirano-betonskim montažnim gredama sportske dvorane u Tešnju, sa prijedlozima sanacionih mjera, Opčina Tešanj, 2010.
Ispitivanje probnim opterečenjem međuspratne montažne „PI“ ploče u poslovnom objektu u naselju Bačiči, Sarajevo (objekat firme „SES“ d.o.o Sarajevo), „TEHNA“ d.o.o. Gračanica, 2010.
Ispitivanje probnim opterečenjem krovnih rešetkastih nosača izvedenih od lameliranog drveta u objektu sportske dvorane u Laktašima, i to: Podužni troslojni rešetkasti nosač, raspona 50,0 m Poprečni jednoslojni rešetkasti nosač, raspona 30,5 m, „ARKADA“ d.o.o Lukavac, 2010.
Ispitivanje probnim opterečenjem konstruktivnih armiranobetonskih elemenata tribina u objektu sportske dvorane u Laktašima, „NISKOGRADNJA“ d.o.o Laktaši, 2010.
Ispitivanje jednoaksijalne zatezne (vlačne) čvrstoče betona u konstruktivnim elementima (AB grede), rashladnih tornjeva bloka 7 u Termoelektrani Kakanj, „IN“ d.o.o. Sarajevo, 2010.
Ispitivanje probnim opterečenjem međuspratne montažne „PI“ ploče u poslovnom objektu u naselju Alipašino Polje, Sarajevo (objekat firme „Berlijeta“ d.o.o Visoko), „BERLIJETA“ d.o.o Visoko, 2010.
Geomehanička ispitivanja stabilnosti i nosivosti temelja BBC turbine energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, „GLOBAL ISPAT“ - Koksna industrija d.o.o. Lukavac, 2009.