Symbol of Institute GIT
Telefon:          +387 (0)35 258-083
Laboratorij:   +387 (0)35 258-085
Finansije:       +387 (0)35 258-081
Fax:                 +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Laboratorija Instituta GIT d.o.o. Tuzla je entitet u okviru  
Instituta GIT, ovlašten i odgovoran za ispitivanje graðevinskih  
materijala:
se obavlja u laboratoriji na savremenoj opremi, primjenom   
standardizovanih ispitnih  metoda, u skladu  sa usvojenim    
i implementiranim sistemom kvaliteta prema standardu   
BAS EN ISO/IEC 17025
*  Sviježi i očvrsli beton i betonski proizvodi
   (blokovi, cijevi, ploče, opločnjaci, rigoli, stubovi, ivičnjaci,...)
*  Agregat za beton i asfalt
*  Kamen
*  Cement
*  Aditivi
*  Pijesak
*  Malteri
*  Fug i glet mase
*  Farbe i ljepila
Fasadne opeke i blokovi od gline
*  Porobeton
*  Drvo
*  Asfalt
*  Bitumen
*  Kreč, šljaka i pepeo
*  Izrada i proračun receptura za beton i asfalt
*  Projekat betona
*  Završne ocjene kvaliteta betona ugraðenog u objekat
*  Inžinjersko-geološka i geomehanička istraživanja
*  Ispitivanje graðevinskih konstrukcija
*  Proračun stabilnosti
*  Ispitivanje graðevinske stolarije
rukovodilac: mr.sci, Asmir Softiæ dipl.inž.grað.
TEL: +387 (0)35 258 085; FAX +387 (0) 258 089
Laboratoriju čine dva odjela:

1. Odjel za fizičko-mehanička ispitivanja grað. materijala
2. Odjel za hemijska ispitivanja graðevinskih materijala  

Laboratorija ima kompetentno rukovodno i tehničko  
osoblje sa ovlaštenjima i resursima potrebnim da  
izvršava svoje obaveze. Raspolaže modernom opremom  
koja joj je potrebna za ispitivanja kojim se bavi. Sva  
oprema se redovno održava i servisira, a mjerna, ispitna  
i kontrolna oprema se redovno kalibrišu. Za kalibraciju  
ispitne opreme koriste se isključivo usluge laboratorija  
koje mogu dokazati kompetentnost, moguænost mjerenja  
i sljedivost. Radni prostori i okolina u kojoj se izvode  
ispitivanja propisno se održavaju tako da ne ugrožavaju  
valjanost rezultata i ne mogu negativno uticati na  
zahtijevanu tačnost mjerenja.

Laboratorij:

Ispitivanje građevinskih
materijala