Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Revizija Glavnog projekta zamjene sistema odlaganja uglja na depou 1 u TE “Tuzla” Tuzla, prema Tehnićkom opisu br. 08-502/0010/11, JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podružnica TE “Tuzla” Tuzla, 2011.
Konaćni izvještaj o dnevnom nadzoru na izvođenju radova na projektu izgradnje objekta sportske dvorane u Kladnju – I. faza, “OPĆINA” Kladanj, 2011.
Nadzor nad izvođenjem sanacionih radova na spratnim armiranobetonskim montažnim gredama sportske dvorane u Tešnju, Opæina Tešanj, 2010.
Nostrifikacija Glavnog građevinskog projekta za izgradnju objekta silosa klinkera sa prateæim sadržajima u krugu Tvornice cementa Kakanj u Kaknju, na k.ć. br. 974/12 k.o. Doboj, podrućje opæine Kakanj; I. FAZA - Temelji sa kanalima za ugradnju transportera; II. FAZA – Cilindrićni dio, krov i ugradnja elektromašinske opreme, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2010.
Kontrola (revizija) Glavnog građevinskog projekta za izgradnju objekta silosa klinkera sa pratećim sadržajima u krugu Tvornice cementa Kakanj u Kaknju, na k.ć. br. 974/12 k.o. Doboj, podrućje općine Kakanj; I. FAZA - Temelji sa kanalima za ugradnju transportera; II. FAZA – Cilindrićni dio, krov i ugradnja elektromašinske opreme, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2010.
Revizija Glavnog građevinskog projekta nove kalcinacije u SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o., INZIO – Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla, 2010.
Kontrola kvaliteta radova na sanaciji rashladnog tornja br.3 (RT 3) bloka 4 u TE „Tuzla” u Bukinju (prema kontrolnom planu i ispitivanju u okviru rekonstrukcije i modernizacije prskališta rashladnog tornja br. 3 bloka 4 u Termoelektrani Tuzla, „TEHNOPETROL” d.o.o Tuzla, 2010.
Revizija Glavnog projekta sanacije dijela trupa lokalne ceste Priboj – Teoćak na stacionaži 7+700 i Elaborata sa idejnim rješenjem sanacije klizišta na putu Priboj – Teoćak, stacionaža 7+700, Direkcija cesta Tuzla, 2008.
Revizija izvještaja o ispitivanju i uvjerenja o kvalitetu armiranobetonskih centrifugiranih stubova za elektro-energetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža, proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša), 2008.
Revizija projektne dokumentacije za armiranobetonske centrifugirane stubove za elektroenergetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža (proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša), 2008.
Strućno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza na regionalnom putu R-460 ulaz u Graćanicu iz pravca M-4 L = 1000 m, DIREKCIJA CESTA TK Tuzla, 2008.
Revizija projektne dokumentacije za obnovu nacionalnog spomenika “Soko-džamija” u Sokolu, općina Graćanica, Opæina Graćanica, 2008.
Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R 459: Tuzla – Dokanj – Šibošnica Dionica: Šibošnica – lovaćki dom, Direkcija cesta Tuzla, 2008.
Revizija Projekta betona za objekat “Plava bolnica i radioterapija – UKC Tuzla”, “GIPROM” d.o.o. Tuzla, 2007.

NOSTRIFIKACIJE, NADZOR I REVIZIJE