Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 40 sa dvije frakcije agregata i betona MB 40 sa jednom frakcijom (kvarcni pijesak) za završni sloj betonskih elemenata, AD “BOKSIT” Milići, 2007.

Ispitivanje pijeska prema Pravilniku za beton i armirani beton i standardima: JUS: U.M2.010, U.M2.012, U.M8.002, U.M3.234, U.M3.210, U.M3.230, U.M3.226 i U.M3.221 radi ocjene njegove podobnosti za spravljanje maltera za zidanje i malterisanje, izradu cementnih glazura, betonske galanterije, betonskog crijepa, suhog pijeska različitih granulacija, proizvoda od suhog pijeska i sl. (D.O.O. “PJESKARA” Dubošnica – Lukavac)

Laboratorijska ispitivanja kvaliteta prirodnog pijeska sa lokaliteta Usora i ocjena mogućnosti njegove primjene, JKP “USORA” Sivša, 2003.

Laboratorijska ispitivanja kvaliteta pranog majdanskog pijeska sa lokaliteta Dobošnica kod Lukavca, sa ocjenom mogućnosti njegove primjene, DOO “PJESKARA” Dobošnica, Lukavac, 2001.

Studija o nalazištima kvarcnog pijeska, “BRAMAC” Austrija, 2001.

Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta kvarcnog pijeska Moluška Rijeka- glavni sloj, Silikatni kompleks u osnivanju, 1990.

Studija o valorizaciji otpadnog mulja koji se javlja pri separisanju kvarcnog pijeska, Rudnik boksita Vlasenica, tehnološki fakultet Tuzla, 1990.

Klasifikacija, kategorizacija i proračun rudnih rezervi silicijskih stijena - trošnih konglomerata i pješčara ležišta Busija kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.

Projekat detaljnih geoloških istraživanja trošnih kvarcnih konglomerata i pješčara na lokalitetu Busija kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, OOUR "KAMENOLOMI", 1988.

Laboratorijska ispitivanja kvaliteta pijeska i mogućnosti njegove primjene u procesu lijevanja proizvoda od polimerbetona, "SILIKATNI KOMPLEKS U IZGRADNJI" Tuzla, 1988.

Kvalitet kvarcnog pijeska u procesu proizvodnje gasbetona (siporeksa), “SIPOREX” Tuzla, 1988.
Analiza geološko-rudarskih prilika na tuzlanskom bazenu u pogledu kvarcnog pijeska, "SIPOREX" Tuzla, 1988.
Stručno mišljenje o trenutnom stanju i potrebnim aktivnostima u cilju obezbjeðenja eksploatacije kvarcnog pijeska na PK Šićki Brod, ležište kvarcnog pijeska Kalajevo, "SIPOREX" Tuzla, OOUR "Tuzla-kvarc" Bukinje, 1987.
Ispitivanja podobnosti kvarcnog pijeska "Kvarc-Rgotina" za proizvodnju gasbetona u industrijskom postrojenju (industrijske probe), "Kvarc-Rgotina" Rudnik kvarcnog pijeska, 1986.

ISPITIVANJE : Pijesak