Symbol of Institute GIT
Telefon:          +387 (0)35 258-083
Laboratorij:   +387 (0)35 258-085
Finansije:       +387 (0)35 258-081
Fax:                 +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Projektovanje je takođe važan segment rada i poslovanja  
Instituta GIT, kako objekata niskogradnje (putevi, raskrsnice,  
mostovi, pješačke staze, klizišta), tako i objekata  
visokogradnje.


* industrijski
* poslovni
* sportski
* stambeni i objekti druge namjene)

U preko 30 godina rada Institut je u oblasti projektovanja  
stekao značajne reference koje su mu dale čvrstu i značajnu  
poziciju na sve konkurentnijem tržištu, koje, nažalost, sve  
više daje prednost niskim cijenama, a ne kvalitetu.Institut GIT insistira uvijek na kvalitetu, koji je dugoročno  
gledano, ipak, najisplativiji !
mr.sci, Asmir Softić, dipl.inž.građ.
Nedžad Imamović,   dipl.inž.arh.
dr.sci, Amir Džananović, dipl.inž.građ.
Admir Muratbegović,        građ.teh.

Projektanti:

Stručni saradnici:

1. prof.dr.sci. Ahmet Imamović, dipl.inž.građ.
2. Miralem Nevačinović, dipl.inž.građ.
3. prof.dr.sci. Franjo Verić, dipl.inž.građ.
4. mr. Sejfudin Halilović, dipl.inž.građ.
5. prof.dr.sci. Trifun Paskalov, dipl.inž.građ.
6. mr.sci. Selim Bešlagić,   dipl.inž.teh.
7. Adnan Hodžić, dipl.inž.građ.
8. prof.dr.sci. Munir Jahić, dipl.inž.građ.
9. Mirsad Topalović, dipl.inž.građ.
10. Kerim Pašić,         dipl.inž. 
11. Jovan Božić,  dipl.inž.geo.
12. Nedret Kikanović, dipl.inž.geo.
13. Edib Kravić, dipl.inž.geolog.
14. Jusuf Odobašić, dipl.inž.maš.
15. dr.sci. Sabid Zekan, dipl.inž.rud.
16. Husein (Mustafa) Tokić, dipl.inž.elek.
17. Avdija Hodžić, dipl.inž.elek.
Za osavremenjavanje procesa projektovanja, Institut GIT je posljednjih godina uložio značajna sredstva za kupovinu računarske opreme, specijaliziranih građevinskih programa, plotera, štampača i sl.

PROJEKTOVANJE

dr.sci. Nesib Rešidbegović, dipl.inž.građ.