Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona MB 30 sa tri frakcije agregata, AD “BOKSIT” Milići, 2011.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja terena za potrebe rekonstrukcije dijela regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna, dionica: Here (ratni put za Teočak) - Rastošnica (kraj asfalta), Direkcija cesta Tuzla, 2009.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji klizišta I, II i III na pristupnom putu od RP-469 do Rudnika „Dubrave”, Rudnici “KREKA” u Tuzli, d.o.o., 2009.
Ispitivanje inženjersko-geoloških i geomeha-ničkih karakteristike terena na lokaciji klizišta na dionici puta Gornji Zovik – Guvno, L = 120,0 m, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici puta R-460 Gračanica- Bukva –Doborovci, Direkcija cesta Tuzla, 2008.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici Jarići-lovački dom regionalnog puta R-459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica, u dužini od 2.300 m, Direkcija cesta TK, 2008.
Ispitivanje pritisne čvrstoće i otpornosti na dejstvo mraza betonskih tegova proizvod firme “Menadžer” d.o.o. Lukavac, namijenjenih za zatezanje žičanih pletiva na kosinama puteva, D.O.O. “MENADŽER” Lukavac, 2007.
Geomehanička i inženjersko-geološka ispitivanja terena za potrebe izrade Glavnog projekta za izvoðenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, Direkcija cesta Tuzla, 2007.
Ispitivanje granulometrijskog sastava tamponskog sloja i tucanika za izradu slojeva za željezničke pruge, “TERAKOP” d.o.o. Tuzla, 2005.
Ispitivanje kvaliteta ugrađenog asfalta (standardimi U.M8 090, U.M8 092, U.M8 100, U.E9.021), bitumena (standard JUS U.M3.010) i nadzor nad izvođenjem radova (Direkcija cesta TK Tuzla, Opština Srebrenik, Opština Lopare, d.o.o. “BALEGEM” Gradačac, “INVEST – GRADNJA” Zvornik, Opština Ključ, MZ Zgon – Crljeni, “KOČANI-PROM” d.o.o. Zvornik i dr.)
Određivanje CBR ugrađenog sloja asfalta (Kalifornijski indeks nosivosti - California Bearing Ratio)
Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče prema JUS U.B1.046 (“GIPROM” d.o.o. Tuzla, “GROMEKS” d.o.o. Srebrenik, Opština Srebrenik, “KOČANJ-PROM” d.o.o. Zvornik, ITK “MUSIĆ” Srebrenik, “INVEST-GRADNJA” d.o.o. Karakaj, “TEHNOGRAD-KOMPANY” Tuzla i dr.)
Ispitivanje prethodne mješavine i određivanje recepture za sloj bitumenizirane nosive podloge kolovozne konstrukcije (BNS 22), debljine 6-8 cm, od drobljenog agregata iz kamenoloma “TERAKOP” Tuzla, “INVEST-GRADNJA” Zvornik, 2005.
Ispitivanje nosivosti kolovozne konstrukcije u Sarajevskoj ulici, dionica “Žitokombinat” – Bazen i dalje prema kamenolomima i pilani, do novoizgraðenog mosta kod Lendića, Opština Gračanica, 2001.
Ispitivanju kamenog brašna – filera za ugljovodonične mješavine, DD “Asfaltgradnja” Visoko, 2000.
Kontrolna laboratorijska ispitivanja materijala i konstrukcija prilikom izgradnje glavne uzletno-slijetne staze na AV Visoko, JP AV "VISOKO", 1997. i 1995.
Receptura za pripremu asfaltne mješavine za sloj bitumenizirane nosive podloge – BNS 22, DD “Tuzla-putevi” Tuzla, 2004.
Kontrola zbijenosti izvedenih slojeva – modula stišljivosti Ms/01-Ms/15 pri rekonstrukciji puta R 471 Lukavac – Banovići, dionica Babice – Mosorovac, l = 1163,48 m, Direkcija za puteve Tuzlanskog kantona Tuzla, 2000.
Ispitivanje nosivosti izvedenog sloja metodom kružne ploče – kapija Tuzla, ulice Trgovačka i Peta, DOO “CESTOTEHNIK” Tuzla, 2000.
Ispitivanje karakteristika ugraðenih materijala i nosivosti kolovozne konstrukcije u Sarajevskoj ulici, dionica “Žitokombinat” – bazen, dužine 300 m u Gračanici, Opština Gračanica, 2000.
Ispitivanje nosivosti izvedenog sloja metodom kružne ploče – kapija Tuzla, ulice Zlatarska i Kazndžijska, DOO “CESTOTEHNIK” Tuzla, 2000.
Kontrolna ispitivanja asfaltnih uzoraka iz objekta rafinerija nafte Bosanski Brod, Rudarski institut Tuzla, 2000.
Ispitivanje drobljenog kamenog agregata u frakcijama 0-60 mm za izgradnju donjih nosivih mehanički zbijenih (tamponskih) slojeva puta, DD “INGRAM” Srebrenik, 2000.
Prethodna i kontrolna ispitivanja kratera od 1-13 radi sanacije PSS (poletno slijetna staza) aerodroma u Dubravama, Okružni štab TO Tuzla, 1992.
Proračun nosivosti poletno-slijetne staze Aerodroma "Tuzla" u Dubravama, Komanda Aerodroma Dubrave, 1992.

ISPITIVANJE : Putevi i Aerodromi i drugi objekti niskogradnje