Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Institut GIT se, u skladu sa svojom registrovanom  
djelatnošću, bavi ispitivanjem graðevinskih materijala i  
konstrukcija, projektovanjem novih objekata i  
projektovanjem sanacije postojeći objekata. Pri tome se,  
naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom procesu  
kontinuirano posvećuje potrebna pažnja i on je početak i  
ishodište svih aktivnosti Instituta GIT.

Ispitivanja graðevinskih materijala se obavljaju isključivo  
prema relevantnim standardima i propisima, ali i zahtjevima  
korisnika usluga. Na savremenoj opremi, standardizovanim  
metodama ispituju se sve vrste graðevinskih materijala:  
agregat, kamen, cement, filer, svježi i očvrsli beton, pijesak,  
asfalt, opekarski proizvodi, malter, mase za ispunu i završnu  
obradu, betonska galanterija, konstruktivni elementi itd. Za  
veliki broj poznatih proizvoðača betona, Institut GIT radi  
proračun receptura, ali i završne ocjene kvaliteta betona iz  
proizvodnog pogona fabrike betona (stastistika) i po  
partijama ugraðenim u objekte.
Radi ujednačavanja ispitnih procedura i postizanja kvaliteta  
ispitivanja, Laboratorija Instituta GIT kad god je to moguće i  
potrebno uzima učešće u komparativnim ispitivanjima i  
razmjeni informacija i iskustava sa ostalim laboratorijama iz  
branše.
Posebno dobru saradnju Institut GIT ostvaruje sa:

Institut za akreditiranje BiH

Institut IRMA Slovenija

Institut IMS Beograd

Institut Građevinarstva Hrvatske

REFERENCE