Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Istraživanje mogućnostima primjene pepela iz “crnog mora” i otpada iz “bijelog mora”, “SISECAM SODA LUKAVAC” d.o.o., 2011.
Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta: BNS 32, BNS 22, AB 16 i AB 8, D.O.O. "BAREL" Tuzla, 2011.
Ispitivanje Ytong- a,“Xella BiH” d.o.o. Tuzla, 2011.
Ispitivanje kamenog brašna – filera za ugljovodonične mješavine, “BAREL” d.o.o. Tuzla, “INGRAM“ d.d. Srebrenik, 2011.
Ispitivanje kvaliteta uzoraka polistirena (stiropora), “EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo, “AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać, 2011.
Ispitivanje građevinskog kreča, “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo, 2011.
Ispitivanje kvaliteta materijala za završne radove u građevinarstvu (boje, malteri): “CINKARNA-KVARC” d.o.o. Tuzla, “deniMex”d.o.o. Sarajevo, ”XELLA BH” d.o.o. Tuzla, “BAREL” Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje, Tuzla, “BAFAS” d.o.o. Kreševo, "BARIT" d.o.o. Kreševo, “RÖFIX” d.o.o. Ljubuški, 2011.
Ispitivanje kvaliteta ljepila, “KUMAL BH” d.o.o. Brčko, PJESKARA d.o.o. Dobošnica, "ROLLING" d.o.o. Sarajevo, “BAFAS” d.o.o. Kreševo, "BARIT" d.o.o. Kreševo, 2011.
Ispitivanje armiranobetonskog željeza čBR 400/500, f 12 i f 28 mm, "ROLLING" d.o.o. Sarajevo, 2011.
Ispitivanje nisko opuštene čelične žice za željezničke pragove, prečnika f 9,5 mm, proizvod firme “Fabricela industria de trefilaria S.A.” iz Portugala, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011
Ispitivanje kvaliteta aditiva RHEOFIT 700 (multifunkcionalni aditiv za proizvodnju betona), proizvod "BASF" Construction Chemicals BH d.o.o. Sarajevo, 2011.
Ispitivanje kvaliteta aditiva GLENIUM 51 (FM) / (BV) (superplastifikator za proizvodnju samovibrirajućih betona, betona sa visokom početnom čvrstoćom, kao i prednapregnutog betona), proizvod "BASF" Construction Chemicals BH d.o.o. Sarajevo, 2011.
Ispitivanje betonskih blokova NBB-20 prema JUS U.N1.100, AD “BOKSIT” Milići, 2011.
Ispitivanje betonskih rigola, “BALAGEM” d.o.o. Gradačac, “ALMOS -TRADE” d.o.o. Mostar, ALMY d.o.o. Zenica, 2011.
Ispitivanje betonskih ivičnjaka, “AHMEDSPAHIĆ” d.o.o Breza, “MOST” d.o.o Bijeljina, “BalegeM” d.o.o. Gradačac, A.D. “BOKSIT” Milići, ALMY d.o.o. Zenica, 2011.
Stručno mišljenje o potrebi obezbjeđenja susjednih objekata radi nastavka radova na izvođenju objekta motela u Zvorniku, vlasništvo gosp. Dragana Božovića , 2010.
Ispitivanje kvaliteta uzoraka polistirena (stiropora), “EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo, “AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać, “IGM” d.o. o Visoko, 2010.
Ispitivanje kvaliteta bitumena BIT-60 “BROD”, “BAREL” d.o.o. Tuzla, 2010.
Ispitivanje kvaliteta materijala za završne radove u građevinarstvu (boje, malteri): “RAJZ” d.o.o. Sarajevo, “LIMPIO” d.o.o. Tuzla, “PJESKARA” d.o.o. Dobošnica, “KARBON-NOVA” Sarajevo, 2010.
Ispitivanje građevinskog kreča, “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo, “INGRAM” d.d. Srebrenik, 2010.
Ispitivanje kvaliteta ljepila, “RAJZ” d.o.o. Sarajevo, “LIMPIO” d.o.o. Tuzla, 2010.
Receptura za pripremu mješavine: bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AGNS 22S, asfaltnog gornjeg nosivog sloja AGNS 16s; bitumeniziranog habajućeg sloja asfalta BB 11S; "BIJELJINA PUT" AD Bijeljina, 2010.
Ispitivanje opkarskih proizvoda, “IGM” VISOKO, SZR “CIGLANA TODOROVIć” Blaževac – Pelagićevo, 2010.
Ispitivanje BETON KONTAKT CK (materijal za završnu obradu površina), "KARBON-NOVA" d.o.o. Sarajevo, 2010.
Recepture za pripremu mješavina bitumeniziranog nosivog sloja asfalta BNS 32, BNS 22, AB 16i AB 8, D.O.O. "BAREL" Tuzla, 2010.
Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta BPBB 16S, BPBB 22S i BB 11S , "BIJELJINA PUT" AD Bijeljina, 2010.
Ispitivanje kvaliteta asfalta: “INVEST – GRADNJA” d.o.o. Zvornik, “Galax- Niskogradnja” d.o.o. Brčko, 2010.
Ispitivanje kvaliteta PVC kutnika sa mrežicom i PVC okapnika sa mrežicom, proizvod firme „Riplast“ Velika Kladuša, 2010.
Laboratorijska ispitivanja kvaliteta dolomita i utvrđivanje mogućnosti njegove primjene u procesu lijevanja proizvoda od polimerbetona, "RADNIK" Kupres, 1987.
Ispitivanje betonskih cijevi, betonskih ivičnjaka, betonskih ploča i opločnjaka, rigola i ostale betonske galanterije (DD “INGRAM”  Srebrenik  “BALEGEM” d.o.o. Gradačac,   “BETON-COMPANY” d.o.o. Dubrave, Brčko, “TRGOPROMET” d.o.o. PJ “Niskogradnja” Žepče, Zavidovići, "ZEM-ZEM IZVOR" Vukovije Gornje, Kalesija)
Ispitivanje rešetkastih gazišta namijenjenih za pokrivanje kanala za odvodnju površinskih voda na objektima niskogradnje i pokrivanje prolaza instalacija, te izradu platformi i stepeništa za komunikaciju u industrijskim objektima (“ELEKTROAGENT” d.o.o. Tuzla)
Ispitivanje opekarskih proizvoda (IGM "DRINA" AD Bijeljina, “IGM” Visoko, DOO “INVEST-GRADNJA” Zvornik i dr.)
Ispitivanje glinenih, betonskih i drugih crepova (“MOST” Zenica, "TOZA MARKOVIĆ" Kikinda, D.O.O. “BETON” Varoška Rijeka Bužim i dr.)
Ispitivanje lameliranog drveta na smicanje, “KONLES” d.o.o. Lukavac, 2009.
Ispitivanje kvaliteta aditiva ANTIMRAZIN H – za beton i maltere (dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama), "KARBON NOVA" d.o.o. Sarajevo, 2009,
Ispitivanje građevinskog kreča, Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla, “INGRAM” d.d. Srebrenik, 2009.
Ispitivanje kvaliteta čeličnih SN ankera f25 mm, proizvod firme „CPM BH“ d.o.o. Lukavac, 2009.
Ispitivanje armiranobetonskog željeza čBR 400/500, f 20 mm, čBR 400/500, f 16 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2009.
Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AB 11 od eruptivnog kamena, "INVEST-GRADNJA" d.o.o. Zvornik, 2009.
Ispitivanje kvaliteta uzoraka polistirena (stiropora), “IGM” d.o. o Visoko, 2009.
Ispitivanje betonskih blokova NBB-20 prema JUS U.N1.100, AD “BOKSIT” Milići, 2009.
Ispitivanje betonskih rigola, HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, “BALAGEM” d.o.o. Gradačac, 2009.
Ispitivanje betonskih ivičnjaka, “TEHNOGRAD-COMPANY” d.o.o. Tuzla, “BalegeM” d.o.o. Gradačac, “TERMOBETON” d.o.o. Breza“Almos Trade” d.o.o. Mostar, 2010.
Ispitivanje opkarskih proizvoda, IGM "DRINA" AD Bijeljina, “IGM” VISOKO, SZR “CIGLANA TODOROVIć” Blaževac – Pelagićevo, 2009.
Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AB 11, BNS 22, BNS 32 i BNHS 16, INVEST-GRADNJA" d.o.o. Zvornik, 2009.
Ispitivanje kvaliteta asfalta: “INVEST – GRADNJA” d.o.o. Zvornik, d.o.o. “KOčANI-PROM” čelopek, Zvornik, 2019.
Ispitivanje tipskih čeličnih elemenata srednjenaponskih nadzemnih vodova, „TEHNA“ d.o.o. Gračanica, 2009.
Ispitivanje betonskih ivičnjaka, “BalegeM” d.o.o. Gradačac, HP “INVESTING” Mostar, “INGRAM” d.d. Srebrenik, “TERMO BETON” d.o.o Breza, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. čapljina, AD “BOKSIT” Milići, 2009.
Ispitivanje kvaliteta ljepila, “KARBON-NOVA”d.o.o. Sarajevo, “PJESKARA” Dobošnica, “FRAGMAT-IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica, “RAJZ-BAUTREND” d.o.o. Sarajevo, “COLORIT” - Proizvodnja boja i lakova Banja Luka, STANIć GROUP INDUSTRY “BARIT” d.o.o. Kreševo, 2009.
Prethodna ispitivanja maltera koji se ugrađuje pri restauraciji gradske vijećnice u Brčkom, "BIJELIć GRADNJA” d.o.o. Brčko, 2008.
Ispitivanje kvaliteta uzoraka polistirena (stiropora), “EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo, “AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać, 2008.
Ispitivanje armiranobetonskog željeza čBR 400/500, f 25 i f 28 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2008.
Ispitivanje armiranobetonskog željeza čBR 400/500, f 14 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2008.
Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta BNS 22, DOO "BALEGEM" Gradačac, 2008.
Ispitivanje lameliranog drveta na smicanje (“KONLES” d.o.o. Lukavac, “PRIMUS” d.o.o. Maglaj, “PROFINE BH” d.o.o. Živinice i dr.)
Ispitivanje farbi, boja i premaza za unutrašnje i vanjske površine objekata, zatim ljepila, maltera i fug masa (“EDINTHON” d.o.o. Fabrika boja i lakova – Vršani, Bijeljina, d.o.o. “LIMPIO” Tuzla, "BIANKO" d.o.o. Tuzla, DOO "MINI" Ugljevik, "DENIMEX" D.O.O. Sarajevo)
Ispitivanje materijala koji će se ugrađivati prilikom sanacije objekta “Ferhadija” u Banja Luci, Medžlis Islamske zajednice Banja Luka, 2006.
Tehnološko ispitivanje krečnjaka iz ležišta Krkojevci sa ocjenom primjenljivosti, “SPLONUM– STYROMAL” d.o.o. Sanski Most, 2006.
Ispitivanje betonskog željeza za objekat “Doma kulture” u Kozarskoj Dubici, AD “Sloga” Kozarska Dubica, 2006.
Ispitivanje betonskog željeza za stambeno-poslovni objekat firme “SPAT” d.o.o. Tuzla,2006.
Ispitivanje uzoraka opeke i kamena iz objekta vijećnice u Brčkom, DOO “GEORAD” Tuzla, 2005.
Ispitivanje drveta – bijeli bor koji će se koristiti pri izradi i ugradnji unutrašnje i vanjske stolarije pri restauraciji i rekonstrukciji objekta “Mitropolitska palata” u Mostaru, “GRAđEVINAR FAJIć” d.o.o. Mostar, 2004.
Ispitivanje drveta: smrča i hrast koje će se koristi za izradu i ugradnju unutrašnje stolarije pri restauraciji i rekonstrukciji zgrade HKD “Napredak” u Mostaru, “GRAđEVINAR FAJIć” d.o.o. Mostar, 2004.
Ispitivanje predizolovanih spojnih cijevi “Termopur”, proizvod AD “Hemoprodukt” – Hemijska industrija Doboj, AD “HEMOPRODUKT” Doboj, 2004.
Ispitivanju dostavljenih uzoraka oblikovanih vatrostalnih blokova (šamotne opeke), starih 30 godina, sa ocjenom podobnosti njihove upotrebe kao vatrostalne obloge, DOO “Global-ispat” – Koksna industrija Lukavac, 2004.
Ispitivanje dostavljenih uzoraka gline – otpadnog materijala sa separacije pijeska u Duboštici, radi ocjene mogućnosti njene primjene kao sirovine u proizvodnji opeke, DOO “Pjeskara” Duboštica, 2004.
Kontrolna laboratorijska ispitivanja svih materijala koji se ugrađuju pri restauraciji kula “TARA” i “HALEBIJA” i pratećih objekata u sastavu “Starog mosta” u Mostaru (injekcione smjese, željezo, drvo, rebrasta armatura, armaturne mreže, malter, “GRAđEVINAR FAJIć” d.o.o. Mostar, ”KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak , 2004.
Prethodna ispitivanja komponenti i proračun receptura za spravljanje injekcione krečne suspenzije za potrebe restauracije kula “TARA” i “HALEBIJA” i ostalih objekata uz “Stari most” u Mostaru, “GRAđEVINAR FAJIć” d.o.o. Mostar i ”KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak, 2003.
Ispitivanje “TO-MO” dimnjaka – šamotnih cijevi i šljakobetonskih elemenata, “Multiteh Inženjering” d.o.o. Zenica, 2003.
Ispitivanje predizolovanih spojnih cijevi “TERMOPUR”, proizvod AD “HEMOPRODUKT” – Hemijska industrija Doboj, 2003.
Ispitivanje uzoraka očvrslog maltera i postojeće betonske podloge nakon skidanja maltera u objektu osnovne škole “Sutjeska” u Modriči, GP “EENGRA” d.o.o. Zenica, 2002.
Ispitivanje građevinske stolarije: prozori i vrata, “MELIMED” Rajska Gradačac, 2002. i 2001.
Ispitivanje mase za zalijevanje ankera za seizmička platna, “DIPO-BAU” Tuzla, 2001.
Ispitivanju koeficijenta sigurnosti prema lomu siporeks ploča (JUS U.N1.302), DOO “SIPOREX” Tuzla, 2000.
Ispitivanju kvaliteta ljepila “ORVIKOL” za lijepljenje klinker pločica, DJL “ORVIS” Zenica, 2000.
Ispitivanje siporeks ploča, DOO “SIPOREX” Tuzla, 2000.
Ispitivanju koeficijenta toplotne provodljivosti gasbetona proizvod “SIPOREX” Tuzla, metodom grijne ploče tip NTP, DOO “SIPOREX” Tuzla, 2000.
Ispitivanju hidratisanog građevinskog kreča, DD “INGRAM” Srebrenik, 2000.
Ispitivanje glet-mase “DENIGLET”, “DENIMEX” Sarajevo, 2000.
Ispitivanje šupljih blokova za zidanje od lahkog betona ispitanih prema JUS U.N1.020, DJL "HALI-A" Kladanj, pogon Brlošci, 1999.
Ispitivanje betonskih elemenata proizvedenih u PMS "INGRAM" Srebrenik: ivičnjaci, rigoli, ploče, I profili, S profili, rešetkasti elementi, šuplji betonski blokovi, betonske cijevi, "INGRAM" Srebrenik, 1998.
Ispitivanje koeficijenta sigurnosti prema lomu siporeks ploča, DOO "SIPOREX" Tuzla, 1999.
Ispitivanje kvaliteta materijala ugrađenih u konstrukciju objekta "Islamski centar" u Živinicama, ŠIPAD-KOMERC" Sektor za inženjering Sarajevo, 1999.
Ispitivanje kvaliteta mermera i ocjena njegove podobnosti za oblaganje spomen-groblja (mezarja) na "Slanoj banji" u Tuzli, "CESTOTEHNIK" Tuzla, 1999.
Ispitivanje građevinske stolarije: prozora i vrata, proizvod firme DJL "TIŠLERPROM" Gradačac i "ARTING-GRADNJA" Lukavac, 1999.
Ultrazvučna kontrola anker-vijaka u temelju reduktora u objektu za pripremu sirovina u Fabrici cementa Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1999.
Laboratorijska ispitivanja ciglarskih glina ležišta Pirkovci, Paulje, Ratkovići, Pukiš I i Pukiš II, Fabrika Opekarskih proizvoda Lopare, 1989.
Ispitivanje kompozitnih materijala od lapora, elektrofiltarskog pepela, halde, šljunka iz rijeke Bosne, rizle i granulisanog šljunka iz okoline Tuzle, JP AV "VISOKO", 1995.
Ispitivanje prefabrikovanih elemenata od armiranog ćelijastog betona - krovne i međuspratne ploče (KSP), "SIPOREX" Tuzla, 1991.
Ispitivanje radioaktivnosti nekih građevinskih materijala, “SIPOREX” Tuzla, 1990.
Ispitivanje mrazootpornosti i toplotnih osobina gasbetona proizvedenog u Fabrici gasbetona Tuzla, "SIPOREX" Tuzla, 1989.
Računska analiza statičke nosivosti armiranih ploča od ćelijastog betona prema graničnom stanju, "SIPOREX" Tuzla, 1989.
Ispitivanje čvrstoće na smicanje predizolovanih cijevi, proizvod "Hemoprodukt" Doboj, 1988.
Ispitivanju fizičko-mehaničkih osobina termopur ploča izrađenih na bazi poliuretana sa obostranom oblogom od aluminijske folije, debljine 0,275 mm, "HEMOPRODUKT" hemijska industrija Doboj, 1987.

ISPITIVANJE : Razni građevinski materijali