Symbol of Institute GIT
Telefon:          +387 (0)35 258-083
Laboratorij:   +387 (0)35 258-085
Finansije:       +387 (0)35 258-081
Fax:                 +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

1. Šta je certificiranje?

 Certificiranje je procedura kojom treća strana daje pismenu garanciju da je neki proizvod, proces ili usluga usklađen sa  
postavljenim zahtjevima.


Tijelo za certificiranje Instituta GIT je od Instituta za akreditiranje BiH akreditovano (ima certifikat) po standardu  
BAS EN ISO/IEC 17065, čime mu je priznato da je kompetentno i pouzdano za obavljanje aktivnosti certificiranja sljedećih  
građevinskih proizvoda.  


Politika kvaliteta Tijela za certificiranje građevinskih proizvoda Instituta GIT je da na način kojim će ispuniti zahtjeve  
međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17065, kao i relevantne naredbe i standarde struke zadovolji potrebe i očekivanje  
kupaca u oblasti certificiranja sljedećih građevinskih materijala:


1. cementa,  
2. frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt  


Usvojena politika kvaliteta Tijela za certificiranje garantira da su organizacione i ispitne aktivnosti planirane, nadzirane i  
provedene u skladu sa odgovarajućim procedurama, radnim uputstvima i standardima, te da se provode i zadovoljavaju  
odredbe i obaveze iz ugovora sačinjenog sa akreditacionim tijelom.  

TIJELO ZA CERTIFICIRANJE